Za bolje sutra
Izjava o namerama - Odgovorna upotreba vode

Izjava o namerama - Odgovorna upotreba vode

Održivija upotreba vode za Lidl ne predstavlja pitanje budućnosti, već suštinsko pitanje sadašnjosti. Primenom različitih mera doprinosimo zaštiti resursa slatke vode, smanjujemo potrošnju i redukujemo zagađenje u čitavom lancu nabavke. U predstavljenoj politici odgovornog korišćenja vode definisan je način postupanja sa slatkom vodom u proizvodnji i preradi naših prehrambenih proizvoda, voća i povrća, biljaka i cveća i neprehrambenih proizvoda.

Održiva nabavka kafe

Izjava o namerama - Održiva nabavka kafe

Kompanija Lidl Srbija posvećena je održivoj nabavci kafe. Važan faktor ove posvećenosti jeste saradnja sa organizacijama za sertifikaciju kao što su Fairtrade, UTZ Certified, Organic i Rainforest Alliance, koje definišu i obezbeđuju poštovanje kriterijuma u pogledu zaštite životne sredine i društveno odgovornog poslovanja. Sa tim ciljem kreirali smo Izjavu o namerama u kojoj smo definisali načela nabavke sirovina i proizvoda koji sadrže sirovine koje potiču iz sertifikovanog uzgoja.

Održiva nabavka čaja

Izjava o namerama - Održiva nabavka čaja

Kompanija Lidl Srbija posvećena je održivoj nabavci čaja. Kao društveno odgovornoj kompaniji veoma nam je stalo do zaštite životne sredine i dobrih uslova rada prilikom proizvodnje naših proizvoda. U tu svrhu, Lidl kao internacionalna kompanija već dugi niz godina sarađuje sa organizacijama za sertifikaciju, kao što su Fairtrade, UTZ Certified, Organic i Rainforest Alliance, koje definišu i obezbeđuju poštovanje kriterijuma u pogledu zaštite životne sredine i društveno odgovornog poslovanja. Sa tim ciljem kreirali smo Izjavu o namerama u kojoj smo definisali načela nabavke sirovina i proizvoda koji sadrže sirovine koje potiču iz sertifikovanog uzgoja.

Održiva nabavka palminog ulja

Izjava o namerama - Održiva nabavka palminog ulja

Kompanija Lidl Srbija posvećena je održivoj nabavci palminog ulja. Kao društveno odgovornoj kompaniji veoma nam je stalo do zaštite životne sredine i dobrih uslova rada prilikom proizvodnje naših proizvoda. RSPO (Round Table on Sustainable Palm Oil), kao priznata organizacija, odgovorna je za definisanje pravila, procesa i zahteva za sertifikaciju održivog uzgoja palminog ulja. Saradnja sa ovom i njoj sličnim organizacijama predstavlja važan faktor naše odgovornosti. Sa tim ciljem kreirali smo Izjavu o namerama u kojoj smo definisali načela nabavke sirovina i proizvoda koji sadrže sirovine koje potiču iz sertifikovanog uzgoja.

Održiva nabavka jaja

Izjava o namerama - Održiva nabavka jaja

Lidl Srbija, kao društveno odgovorna kompanija, odgovorni uzgoj i gajenje životinja postavlja kao jedan od prioriteta svog poslovanja. Naš cilj je da doprinesemo usavršavanju konvencionalnog načina držanja životinja i da ga poboljšamo. Od svojih dobavljača očekujemo odgovorno ponašanje, kako u pogledu uslova gajenja, tako i u pogledu upotrebe lekova i lečenja životinja. Izjavom o namerama koja se odnosi na održivu nabavku jaja, Lidl Srbija objavljuje svoj cilj da do kraja 2025. godine u svom asortimanu ima isključivo jaja koja potiču minimum iz podnog uzgoja. Od 2025. godine pa nadalje u proizvodima privatne robne marke, koji sadrže jaja, koristiće se samo jaja koja potiču iz podnog uzgoja.

Održiva nabavka cveća i biljaka

Izjava o namerama - Održiva nabavka cveća i biljaka

Kao društveno odgovorna komapanija, Lidl Srbija se zalaže za bolje uslove života i rada svih zaposlenih u proizvodnom lancu, kao i za kontrolu i što racionalniji uticaj poslovanja na životnu okolinu. Dole priloženom Izjavom o namerama koja se odnosi na održivu nabavku cveća i biljaka, Lidl Srbija objavljuje svoj cilj da do kraja 2019. godine u svom asortimanu ima isključivo proizvode koji potiču iz sertifikovane proizvodnje. Neke od mera koje ćemo preduzeti i ciljevi koje želimo da ostvarimo su: 100% sertifikovano cveće i bilje prema standardima održivosti i ekološkim standardima, poštovanje standarda, transparentnost u lancu dostave, itd. Sertifikati koji su za ostvarenje ovog cilja prihvatljivi jesu GLOBALG.A.P Chain of Custody, ili sertifikat neke od organizacija priznatih od strane GLOBALG.A.P. U pogledu sociološke evaluacije prihvata se Modul GLOBALG.A.P Risk Assessment on Social Practice (GRASP), ili neka stroža sertifikacija.

Održiva nabavka ribe

Izjava o namerama - Održiva nabavka ribe, ljuskara i proizvoda od ribe i ljuskara

Kompanija Lidl Srbija posvećena je održivoj nabavci ribe, ljuskara i proizvoda od ribe i ljuskara. Kao društveno odgovorna kompanija pospešujemo odgovorno ophođenje prema proizvodima od morskih plodova i ribe i zalažemo se za zaštitu i održanje svetskih vodenih ekosistema. Distanciramo se od nelegalnog, neprijavljenog ili neregulisanog ribolova, kao i od nelegalnih metoda ribolova. Sa tim ciljem podržavamo napore sertifikacionih organizacija, kao što su Marine Stewardship Council (MSC) i Aquaculture Stewardship Council (ASC). Detaljnije o navedenom cilju možete pročitati u priloženoj Izjavi o namerama.

Održiva nabavka proizvoda i ambalaže koji sadrže celulozu

Izjava o namerama - Održiva nabavka proizvoda i ambalaže koji sadrže celulozu

Šume prekrivaju skoro trećinu površine naše planete i imaju višestruki značaj. One predstavljaju dom za 80 procenata poznatih vrsta životinja i biljaka koje žive izvan okeana, a takođe su i ključni faktor za očuvanje klimatskih uslova. Prema Svetskom fondu za zaštitu divljih životinja  (World Wildlife Fund), one su, osim okeana, najveći proizvođač kiseonika i skladište ugljen-dioksida - gasa sa efektom staklene bašte. Nažalost, mnogi šumski ekosistemi su ugroženi. Na svake četiri sekunde nestaje šuma veličine fudbalskog terena. U cilju očuvanja prirodnih resursa, Lidl Srbija objavljuje svoju nameru da do kraja 2025. godine u proizvodnji artikala i ambalaže privatne robne marke koristi reciklirani materijal ili nova vlakna koja su FSC ili PEFC sertifikovana.

Korporativna odgovornost u procesu nabavke.

Korporativna odgovornost u procesu nabavke

Kao jedan od najvećih svetskih trgovinskih lanaca, svesni smo svoje odgovornosti prema društvu i okolini. U saradnji sa partnerima, dobavljačima i našim potrošačima, posvećeni smo tome da poslujemo na što održiviji način. Naš cilj u nabavci jeste poštovanje i jačanje  društvenih i ekoloških standarda u celom lancu nabavke, kao i da rizike od negativnih uticaja svedemo na minimum.

Voće i povrće najboljeg kvaliteta i svežina po najpovoljnijem odnosu cene i kvaliteta. Ovo, koliko jednostavno, toliko i ambiciozno načelo, predstavlja temelj poslovanja u segmentu svežeg voća i povrća. Kako bismo zadovoljili ovaj zahtev, negujemo partnerske odnose sa našim dobavljačima, uspostavili smo efikasne logističke procese i procese obezbeđenja kvaliteta. Sve to nam danas omogućava da voće i povrće najboljeg kvaliteta i svežine donesemo sa polja u naše prodavnice.

Izjava o namerama - Sveže voće i povrće

Voće i povrće najboljeg kvaliteta i svežina po najpovoljnijem odnosu cene i kvaliteta. Ovo, koliko jednostavno, toliko i ambiciozno načelo, predstavlja temelj poslovanja u segmentu svežeg voća i povrća. Kako bismo zadovoljili ovaj zahtev, negujemo partnerske odnose sa našim dobavljačima, uspostavili smo efikasne logističke procese i procese obezbeđenja kvaliteta. Sve to nam danas omogućava da voće i povrće najboljeg kvaliteta i svežine donesemo sa polja u naše prodavnice.

Lidl kao internacionalna kompanja, uključujući i Lidl Srbiju, je posvećena redukciji mikroplastike u proizvodima privatne robne marke iz grupe kozmetike i sredstava za ličnu higijenu. Čvrsta mikroplastika na bazi polietilena (PE), polipropilena (PP), polietilen tereftalata (PET), polivinil hlorida (PVC), poliamida (PA), polistirena (PS) i poliuretana (PU) većim delom nije prisutna u recepturama Lidlovih kozmetičkih proizvoda. U saradnji sa našim dobavljačima razmišljamo korak dalje i trudimo se da pronađemo odgovarajuću zamenu za tzv. druge sintetičke polimere kao što su npr. polimetil metakrilat (PMMA) i politetrafluoroetilen (PTFE). Kako bi Lidlovi kupci na prvi pogled mogli da prepoznaju koji su proizvodi bez mikroplastike prema formuli, Lidl za proizvode iz grupe kozmetika i sredstva za ličnu higijenu uvodi pečat „receptura bez mikroplastike“.

Izjava o namerama - Mikroplastika

Lidl kao internacionalna kompanja, uključujući i Lidl Srbiju, je posvećena redukciji mikroplastike u proizvodima privatne robne marke iz grupe kozmetike i sredstava za ličnu higijenu. Čvrsta mikroplastika na bazi polietilena (PE), polipropilena (PP), polietilen tereftalata (PET), polivinil hlorida (PVC), poliamida (PA), polistirena (PS) i poliuretana (PU) većim delom nije prisutna u recepturama Lidlovih kozmetičkih proizvoda. U saradnji sa našim dobavljačima razmišljamo korak dalje i trudimo se da pronađemo odgovarajuću zamenu za tzv. druge sintetičke polimere kao što su npr. polimetil metakrilat (PMMA) i politetrafluoroetilen (PTFE). Kako bi Lidlovi kupci na prvi pogled mogli da prepoznaju koji su proizvodi bez mikroplastike prema formuli, Lidl za proizvode iz grupe kozmetika i sredstva za ličnu higijenu uvodi pečat „receptura bez mikroplastike“.