Zaštita podataka na https://kompanija.lidl.rs/

 

Zaštita podataka nam je važna.


Hvala što ste posetili našu web stranicu https://kompanija.lidl.rs/. Napomene o zaštiti podataka u nastavku pružiće vam informacije o načinu i obimu obrade vaših ličnih podataka prilikom korišćenja naše internet stranice. Lični podaci su informacije koje se direktno ili indirektno odnose na vašu ličnost.  Kao zakonski osnov koji uređuje zaštitu podataka i uslove za obradu vaših podataka primenjujemo Zakon o zaštiti podataka o ličnosti. 

 

1.     Poseta naše internet stranice
Svrha obrade podataka/ pravni osnove:
Prilikom posete naše internet stranice, pretraživač koji koristite na vašem uređaju će automatski i bez vaše aktivnosti poslati na server naše internet stranice:


IP adresu uređaja sa kog je poslat upit i koji ima pristup internetu
datum i tačno vreme pristupa
ime i URL preuzete datoteke
internet stranicu/aplikaciju  sa koje  se pristupa (Referrer-URL)
pretraživač koji koristite i, ako je potrebno, operativni sistem računara koji podržava internet, kao i
ime vašeg provajdera.


Navedene podatke server privremeno čuva u takozvanoj log datoteci u sledeće svrhe:

 • obezbeđivanje uspostavljanja nesmetane veze,
 • obezbeđivanje komfornog korišćenja naše internet stranice/aplikacije, i
 • procena bezbednosti i stabilnosti sistema.

Pravni osnov za obradu podataka je član 12, stav 1, tačka 6 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (legitiman interes). Ukoliko podaci služe za pripremu ugovora, onda je pravni osnov za obradu podataka član 12, stav 1 tačka 2.


Primaoci / kategorije primaoca:

Načelno ne prosleđujemo podatke trećim licima. Izuzetno podatke u naše ime obrađuju naši partneri - obrađivači. Svi naši partneri su izabrani na veoma pažljiv način i ugovorom su obavezani na čuvanje ličnih podataka u tajnosti, a u skladu sa članom 45 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Rok čuvanja podataka/ kriterijumi za utvrđivanje roka čuvanja podataka:
Podaci se čuvaju sedam dana i nakon toka se automatski brišu. 

 

2.    Obrasci za kontakt / kontakti putem e- maila
Svrha obrade podataka/ pravni osnovi:
Ukoliko stupite u kontakt sa nama ili sa drugim Lidl kompanijama, možete izabrati Obrazac za kontakt koji je relevantan za kategoriju vašeg upita. U tom slučaju ćete biti prosleđeni na internet stranicu nadležne Lidl kompanije. To vam omogućava da direktno stupite u kontakt sa mestom, gde će biti najbolje odgovoreno  na vaš upit. Ove internet stranice ne koristimo isključivo mi, već i druge Lidl kompanije. One su odgovorne za obradu podataka na toj internet stranici, a naročito za korišćenje odgovarajućih kontakt obrazaca.
Napomene o zaštiti podataka navedene su na sledećim internet stranicama:

 


Ukoliko stupite u kontakt sa nama direktno putem navedenog e-maila , Vaše podatke ćemo koristiti isključivo u svrhu obrade vašeg zahteva.
Pravni osnov za obrade podataka predstavlja član 12, stav 1, tačka 6 kao i član 6 stav 1 tačka 2 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Naš i vaš i (legitimni) interes za ovu obradu podataka proizlazi iz zajedničkog cilja da vas uputimo na adekvatnu kontakt osobu, odgovorimo na vaše upite i rešimo eventualne probleme.
Rok čuvanja podataka/ kriterijumi za utvrđivanje roka  čuvanja podataka:
Svi lični podaci koje nam dostavite putem e-maila biće obrisani ili anonimizovani najkasnije 90 dana nakon što primite naš konačan odgovor. Iskustvo nam je pokazalo da se obično nakon 90 dana se više ne postavljaju pitanja u vezi naših odgovora. Nakon što iskoristite vaša prava kao lice na koje se podaci odnose (videti dole), vaši podaci biće čuvani 3 godine od davanja konačnog odgovora kako bi smo bili u mogućnosti da dokažemo da smo vam pružili sveobuhvatne informacije i da smo ispunili zakonske obaveze.
Informacije o rokovima čuvanja u vezi upita korisničkom servisu, oblasti  regrutovanja radne snage ili nekretnina možete naći u odgovarajućim propisima o zaštiti podataka koje smo vam gore naveli.

 

3.    Upotreba kolačića i sličnih tehnika za obradu podataka o korišćenju
Svrha obrade podataka/ pravni osnov:

Mi, Lidl Srbija KD, na našim internet stranicama koristimo takozvane kolačiće. 
Vaša saglasnost se odnosi na upotrebu kolačića i drugih tehnologija za obradu podataka o korišćenju na svim (pod-) domenim www.karijera.lidl.rs. 

Kolačići su male tekstualne datoteke koje se čuvaju na vašem uređaju (laptopu, tabletu, mobilnom telefonu i slično) kada posetite našu internet stranicu. Kolačići ne nanose nikakvu štetu vašem uređaju, ne sadrže viruse, trojance ili druge zlonamerne softvere. U kolačiću se čuvaju informacije, koje proističu iz korišćenja specifičnog, pojedinačnog uređaja. To međutim ne znači, da na taj način imamo pristup informacijama o vašem identitetu. 
Kolačići i druge tehnologije za obradu podataka o korišćenju služe u sledeće svrhe (u zavisnosti od kategorije kolačića odnosno druge tehnologije): 
Tehnički neophodni: Ovo su kolačići i slične metode, bez kojih ne biste mogli da koristite naše usluge  (služe npr. za ispravan prikaz naše internet stranice/ funkcija koje odaberete, ili za čuvanje vaše prijave u delu za prijavu (login)). 


Ugodnost korišćenja: Pomoću ovih tehnika možemo da uzmemo u obzir vaše stvarne ili pretpostavljene preferencije kako bi korišćenje naše internet stranice bilo što ugodnije. Na primer, na osnovu vaših podešavanja možemo da prikažemo internet stranicu na odgovarajućem jeziku. Takođe, na taj način izbegavamo da vam prikazujemo ponude koje eventualno nisu dostupne u vašoj blizini. 


Statistika: Ove tehnike nam omogućavaju izradu anonimnih statistika korišćenja naših usluga. Na taj način, na primer, možemo da donesemo zaključke o tome, kako da našu internet stanicu prilagodimo navikama naših korisnika.


Marketing: Na taj način možemo da prikazujemo oglase koji su prilagođeni vama, jer su zasnovani na analizi vašeg korisničkog ponašanja. Vaše korisničko ponašanje može da se prati i preko različitih veb-stranica, pretraživača i uređaja, i to na osnovu korisničkog ID-a (jasna identifikacija). 
Pregled informacija o korišćenim kolačićima i drugim tehnikama i pojedinačnih svrha obrade, roku čuvanja podataka i eventualno uključenim trećim pružaocima usluga možete pogledati ovde. 
U okviru kolačića i sličnih tehnika za obradu podataka, obrađuju se pre svega sledeće vrste ličnih podataka, i to u zavisnosti od svrhe obrade:


Tehnički neophodni:
Saglasnost za kolačiće o preferencijama.
Ugodnost korišćenja•    Podešavanja korisničkog interfejsa (npr. izbor željenog jezika)

Statistika:

 • Pseudonimizovani korisnički profili sa informacijama o korišćenju internet stranice. Oni posebno uključuju:
 • Tip / verzija pretraživača
 • korišćeni operativni sistem
 • korišćeni uređaj
 • Referrer-URL (prethodno posećena stranica)
 • Naziv hosta računara koji pristupa (IP adresa)
 • Vreme upita servera
 • individualni ID korisnika
 • aktivirani događaji na internet stranici (ponašanje pri surfovanju).
 • IP adresa se pri tome redovno anonimizuje, tako da je isključena mogućnost utvrđivanja vaše ličnosti  vašoj ličnosti.

Marketing:

 • Pseudonimizovani korisnički profili sa informacijama o korišćenju naše internet stranice.  Ovo pre svega obuhvata:
 • IP adresu
 • individualni ID korisnika
 • potencijalno interesovanje za proizvode
 • aktivirane radnje  na internet stranici (ponašanje pri surfovanju).
 • IP adrese se pri tome redovno anonimizuju, tako da je generalno isključena se ne mogućnost izvođenja zaključka o vašoj ličnosti.

Pravni osnov za korišćenje kolačića za ugodnost korišćenja, statistiku i marketing je vaša saglasnost u skladu sa članom12 stav 1 tačka 1) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Pravni osnov za korišćenje tehnički neophodnih kolačića je član 12 stav 1 tačka 6) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti,  tj. vaše podatke obrađujemo na osnovu našeg opravdanog interesa da internet stranicu i njen sadržaj prikazujemo na potpuno funkcionalan način.


Svoju saglasnost možete u svakom trenutku da opozovete/prilagodite za budući period, bez uticaja na zakonitost obrade koja je vršena do opoziva. U tu svrhu jednostavno kliknite ovde i napravite svoj izbor. Primaoci / kategorije primalaca:


U okviru obrade podataka pomoću kolačića i sličnih tehnika za obradu podataka o korišćenju pod određenim okolnostima angažujemo specijalizovane pružaoce usluga. Oni kao obrađivači naloga vrše obradu vaših podataka po našem nalogu, pažljivo su odabrani i obavezani ugovorom u skladu sa članom 45 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti . Sve kompanije koje su navedene u našim Opštim informacijama  o kolačićima rade za nas kao obrađivači naloga. 


U okviru naše saradnje sa Google LLC se gore navedeni podaci se u statističke svrhe obično obrađuju na serverima u SAD-u.


Rok čuvanja podataka/ kriterijumi za utvrđivanje roka čuvanja podataka:


Rokovi čuvanja za kolačiće možete naći unašim Opštim informacijama o kolačićima. Ukoliko je u koloni „Ističe“ naveden podatak „trajno“, onda se kolačić čuva trajno, sve do opoziva odgovarajuće saglasnosti

 

4.    Saopštenja za javnost
Svrha obrade podataka/ pravni osnov:
Na našoj stranici se možete saglasiti sa dobijanjem informacija za javnost. U tu svrhu morate prilikom  prijave za naš bilten uneti <lista podataka> . obradu vršimo isključivo za određenu svrhu, kako bismo vam poslali saopštenja za javnost putem -e-maila.
Pravni osnov za gore navedene obrade podataka je vaša saglasnost u skladu sa članom  12, stav 1, tačka 1) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. 
Kako bismo bili  sigurni da se prilikom unosa e-maila nisu podvukle greške, koristimo tzv. postupak dvostruke prijave: Nakon što unesete vašu e-mail adresu  u polje za prijavu, šaljemo vam link za potvrdu. Vaša e-mail adresa će biti dodata na našu mailing listu tek kada kliknete na ovaj link za potvrdu. 
Svoju saglasnost možete u svakom trenutku da opozovete za budući period, npr. odgovarajućom porukom na posta@lidl.rs. U tom slučaju će vaši podaci za prijavu biti izbrisani.
Primaoci / kategorije primalaca:
U okviru davanja saopštenja za javnost angažujemo specijalizovane pružaoce usluga, npr. za formatiranje poruka i slanje na mailing listu. Ovi pružaoci usluga vrše obradu vaših podataka po našem nalogu, pažljivo su odabrani i obavezani ugovorom u skladu sa članom 45 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.
U okviru naše saradnje sa [naziv firme] se obrada vaših podataka obično vrši na serverima u [nazivtreće zemlje].
Rok čuvanja podataka/ kriterijumi za određivanje  roka čuvanja podataka:
Ukoliko opozovete saglasnost za dobijanje saopštenja za javnost, Vaša e-mail adresa za dobijanje saopštenja za javnost će biti blokirana. Potom će vaši podaci [nakon XX vremena] biti izbrisani iz mailing liste i sistema za slanje. 

 

5.    Obrada dodatnih informacija
Svrha obrade podataka / pravni osnov:
 
Da bismo pratili kako koristite informacije koje ste dobili u okviru naše saradnje, čuvamo relevantne dodatne informacije (npr. objave, publikacije, članke). Vaše podatke u principu dobijamo iz opšte dostupnih izvora, kao što su npr. internet stranice medija, štampane verzije medija i drugi oblici publikacija, kao i slične stranice ili društvene mreže.

Pravni osnov za obradu podataka je član 12, stav 1, tačka 6) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Naš legitimni interes proizilazi iz gore navedene svrhe obrade podataka. 

Rok čuvanja podataka/ kriterijumi za određivanje roka  čuvanja podataka:
Podaci se za gore navedene svrhe se čuvaju [2 godine] .

 

6.    Prosleđivanje ličnih podataka eksternim medijima
Svrha obrade podataka/ pravni osnov:
Ukoliko ste se vi kao učesnik ili subjekat saglasili sa objavljivanjem vaših ličnih podataka, npr. putem saopštenja za javnost, mi na osnovu člana 12 stav 1 tačka 1) vršimo obradu ličnih podataka koji su navedeni prilikom davanja saglasnosti. Medijima koji su navedeni u komunikaciji e-mailom prilikom davanja saglasnosti mi jednokratno prosleđujemo podatke, kako bi ovi podaci po potrebi mogli dalje da se objavljuju.
Svoju saglasnost možete u svakom trenutku da opozovete za budući period, npr. odgovarajućom porukom na press@lidl.rs, bez uticaja na zakonitost obrade koja je vršena do opoziva. U tom slučaju ćemo odmah izbrisati vaše snimke / podatke. Imajte pri tome na umu da mi nemamo mogućnosti da utičemo na obradu ili brisanje vaših podataka od strane trećih lica.
Primaoci / kategorije primalaca:
U okviru obrade podataka se vaši podaci prosleđuju novinaru ili medijskoj kompaniji/izdavaču i u slučaju objavljivanja će eventualno biti vidljivi i u trećim zemljama van EU ili Evropskog ekonomskog prostora. Detalji se mogu naći u konkretnom tekstu saglasnosti.
Rok čuvanja podataka/ kriterijumi za određivanje roka  čuvanja podataka:
Podaci su namenjeni za jednokratno prosleđivanje mediju, ali se iz razloga interne  procedure (jedinstvena procedura, odgovaranje na pitanja, osiguravanje korektnog izveštavanja) čuvaju u trajanju od [XX godina].
Mi nemamo mogućnosti da utičemo na čuvanje podataka od strane trećih lica. Zbog toga važe propisi o zaštiti podataka odgovarajuće treće strane koja je vaše podatke dobila od nas.


7.    Prenos  podataka u druge zemlje 
Ukoliko podatke o ličnosti prenosimo u drugu državu, to ćemo učiniti jedino ako ta država obezbeđuje primereni nivo zaštite podataka o ličnosti. Smatra se da je primereni nivo zaštite  obezbeđen u državama koje su članice Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka, odnosno u državama za koje je od strane Evropske unije utvrđeno da obezbeđuju primereni nivo zaštite. 
U slučaju da zemlja nije članica Konvencije, vodimo računa o tome da zaštita podataka bude adekvatno zagarantovana drugim merama. To je moguće, npr. obavezujućim propisima kompanije, ugovorom koji sadrži standardne klauzule za zaštitu ličnih podataka, sertifikatima ili priznatim kodeksima ponašanja. Ukoliko o tome želite da dobijete detaljnije informacije, obratite se našem povereniku za zaštitu podataka (tačka 9).


8.     Vaša prava
Pored prava na opoziv saglasnosti, , ukoliko su ispunjeni zakonski uslovi, imate sledeća prava:

 • Pravo na Informisanje o vašim ličnim podacima koje obrađujemo u skladu sa članom 26 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.
 • Pravo na Ispravku netačnih ili nepotpunih podataka u skladu sa članom 29 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti .
 • Pravo na brisanje vaših sačuvanih podataka u skladu sa članom  30 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. 
 • Pravo na ograničenje obrade podataka u skladu sa članom 31 Zakona o zaštiti podataka.
 • Pravo na prenos podataka u skladu sa članom 36 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.
 • Pravo na prigovor u skladu sa članom 37 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. 
 • Pravo na informisanje u skladu sa članom 26 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

U skladu sa članom 26 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti imate pravo da od nas besplatno zahtevate informaciju o tome da li obrađujemo vaše podatke o ličnosti, pristup tim podacima, kao i informacije:
svrsi obrade;
vrstama podataka o ličnosti koji se obrađuju;
primaocima ili vrstama primaoca kojima su podaci o ličnosti otkriveni ili će im biti otkriveni, a posebno primaocima u drugim državama ili međunarodnim organizacijama;
predviđenom roku čuvanja podataka o ličnosti, ili ako to nije moguće, o kriterijumima za određivanje tog roka;
postojanju prava da se od rukovaoca (Lidl) zahteva ispravka ili brisanje podataka o ličnosti, prava na ograničenje obrade i prava na prigovor na obradu;
pravu da se podnese pritužba državnom organu (Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti);
izvoru podataka o ličnosti (dostupne informacije), ako podaci o ličnosti nisu prikupljeni od lica na koje se odnose (od vas);
postojanju postupka automatizovanog donošenja odluke, uključujući profilisanje iz člana 38 stav 1 i 4 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, i, najmanje u tim slučajevima, svrsishodne informacije o logici koja se pri tome koristi, kao i o značaju i očekivanim posledicama te obrade po lice na koje se podaci odnose (po vas).

Ako se podaci o ličnosti prenose u drugu državu ili međunarodnu organizaciju, imate pravo da budete informisani o odgovarajućim merama zaštite koje se odnose na prenos, u skladu sa članom 65 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Pravo na ispravku u skladu sa članom  29 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti: 
Imate pravo da bez odlaganja od nas zahtevate ispravku relevantnih netačnih ličnih podataka. Uzimajući u obzir svrhu obrade imate pravo da zatražite kompletiranje nepotpunih ličnih podataka – takođe i pomoću dopunskog objašnjenja.
Pravo na brisanje u skladu sa članom  30 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti:
Imate pravo da od nas zahtevate da vaši relevantni lični podaci budu odmah izbrisani, ukoliko je ispunjen jedan od sledećih razloga:

 • podaci o ličnosti više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni ili na drugi način obrađivani;
 • vi ste opozvali pristanak na osnovu kojeg se obrada vršila, u skladu sa članom 12 stav 1 tačka 1) ili članom 17 stav 2 tačka 1) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, a nema drugog pravnog osnova za obradu;
 • kada podnesete prigovor na obradu u skladu sa članom 37 stav 1 ili 2 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, a nema drugog pravnog osnova za obradu koji preteže nad legitimnim interesom, pravom ili slobodom lica na koje se podaci odnose;
 • podaci o ličnosti su nezakonito obrađivani;
 • podaci o ličnosti moraju biti izbrisani u cilju izvršenja naših zakonskih obaveza;
 • podaci o ličnosti su prikupljeni u vezi sa korišćenjem usluga informacionog društva iz člana 16, stav 1 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Ako smo javno objavili podatke o ličnosti, i ako smo dužni da izbrišemo podatke, mi ćemo preduzeti sve razumne mere, uključujući i tehničke mere, u skladu sa dostupnim tehnologijama i mogućnostima snošenja troškova njihove upotrebe, u cilju obaveštavanja drugih rukovaoca koji te podatke obrađuju, da ste podneli zahtev za brisanje svih kopija podataka i upućivanja, odnosno elektronskih veza prema tim podacima.

Pravo na ograničenje obrade u skladu sa članom  31 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti:
Imate pravo da zahtevate da ograničimo obradu vaših podataka o ličnosti ako je ispunjen jedan od sledećih slučajeva:
 osporavate tačnost podataka o ličnosti, u roku koji nam omogućava proveru tačnosti podataka o ličnosti;
 obrada je nezakonita, a protivite se brisanju podataka o ličnosti i umesto brisanja zahtevate ograničenje upotrebe podataka;
 rukovaocu (nama) više nisu potrebni podaci o ličnosti za ostvarivanje svrhe obrade, ali su vama potrebni u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva; ili
 ste vi podneli prigovor na obradu u skladu sa članom 37, stav 1 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, a u toku je procenjivanje da li pravni osnov za obradu od strane rukovaoca (nas) preteže nad vašim interesima.
 
Pravo na prenos podataka u skladu sa članom  36 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti: 


Imate pravo da vaše podatke o ličnosti, koje ste nam prethodno dostavili, primite u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku i imate pravo da te podatke prenesete drugoj odgovornoj strani bez ometanja sa naše strane, ako su kumulativno ispunjeni sledeći uslovi:

obrada je zasnovana na pristanku u skladu sa članom 12 stav, 1 tačka 1) ili članom 17 stav 2, tačka 1) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ili na osnovu ugovora, u skladu sa članom 12 stav, 1 tačka 2) istog Zakona;
obrada se vrši automatizovano.
 
Ovo pravo obuhvata i pravo da vaši podaci o ličnosti budu neposredno preneti drugoj odgovornoj strani, pod uslovom da je to tehnički izvodljivo.

Pravo na prigovor u skladu sa članom  37 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti: 
Pod uslovima iz člana 37, stav 1 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, obrada podataka može biti predmet prigovora iz razloga koji zavise od vaše konkretne situacije.

Prethodno navedeno opšte pravo na prigovor važi za sve svrhe obrade koje su opisane u ovim pravilima o zaštiti podataka, čija se obrada vrši na osnovu člana 12, stav 1, tačka 6) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Za razliku od prava na prigovor u slučaju obrade podataka u reklamne svrhe (vidi gore, posebno cifre 10, 13 i 14  pravilao zaštiti podataka za internet prodavnicu),  na osnovu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u obavezi da primenjujemo takvo opšte pravo na prigovor samo ako su razlozi za to od velikog značaja, na primer, potencijalna opasnost po život ili zdravlje..  Osim toga, imate mogućnost da se obratite državnom organu nadležnom za zaštitu podataka o ličnosti ili licu zaduženom za zaštitu podataka u Lidlu.

 

9.     Odgovorno lice i  lice zaduženo za zaštitu podataka
Ove odredbe o zaštiti podataka važe za obradu podataka od strane Lidl Srbija sa sedištem u Novoj Pazovi („odgovorno lice") i za internet stranicu https://kompanija.lidl.rs/


Na raspolaganju vam stoji i naše lice zaduženo za zaštitu ličnih podataka u i to na sledećim adresama:

Lidl Srbija KD
Sektor Pravo & Compliance
Zaštita ličnih podataka
Prva južna radna 3
22330 Nova Pazova
E-mail: zastita.podataka@lidl.rs