Dobro za tebe

Za bolje sutra – za održiviji i zdraviji asortiman

Manje šećera, više organskih proizvoda, jednostavno kvalitetnije: Svaki dan radimo na ispunjavanju očekivanja i zahteva, kako sopstvenih tako i naših potrošača. Zato se oslanjamo na proizvode koji nisu samo ukusni, već podstiču zdravlje i pritom štite životnu sredinu. 

Za Lidl preuzimanje odgovornosti znači da te kao potrošača pratimo na putu ka održivijem i zdravijem načinu života. Zato kreiramo naš asortiman tako da je prilagođen upravo tebi. 

Time što nudimo sve veći izbor visokokvalitetnih i održivijih proizvoda, omogućavamo Vam da donesete svesnije odluke prilikom kupovine. Zato se oslanjamo na transparentne i verodostojne sertifikate i oznake proizvoda koje će ti služiti kao smernice prilikom obavljanja kupovine. 

„Mi podržavamo naše potrošače pri donošenju odluka tokom kupovine, koje u središte fokusa stavljaju sopstveno zdravlje i održivost. Odgovorno kreiranim asortimanom stvaramo preduslov za takvu kupovinu”

Milica Stevanović, CSR Nabavka Lidl Srbija 

SERTIFIKATI

Proizvodi lidlovih brendova koji nose sertifikate nude potrošačima dodatne smernice i služe kao dokaz visokog kvaliteta i standarda naših proizvoda. Ovde želimo da istaknemo tri važne oznake, među njima Fairtrade, Rainforest Alliance i  FSC.

Dalje oznake pokazuju različite karakteristike naših prehrambenih i neprehrambenih proizvoda. Tekstil iz sopstvene modne linije Lidla je u ponudi u Lidlu Srbija od 2018. godine. Osim dobrog uklapanja i kvalitetne izrade, sertifikati garantuju toleranciju kože, odsustvo štetnih materija, ekološke metode proizvodnje itd., u zavisnosti od sertifikata. Pored toga, elektroniku, kućne aparate, igračke i nameštaj ne samo da temeljno testira sam Lidl već i nezavisni instituti.

ASC (Aquaculture Stewardship Council)

Savet za upravljanje akvakulturom (Aquaculture Stewardship Council - ASC) je nezavisna organizacija usmerena na postizanje pozitivnog uticaja. Organizaciju je 2010. godine suosnivao WWF sa ciljem upravljanja globalnim standardima za odgovornu akvakulturu.
Farme sa sertifikatom ASC se nezavisno procenjuju i utiču na svaki korak: od kvaliteta vode, odgovornog izvora hrane za životinje, prevencije bolesti, dobrobiti životinja, do poštenog tretmana radnika i održavanja pozitivnih odnosa sa lokalnim zajednicama.
Potrošači mogu biti sigurni da oznaka ASC označava morske plodove koji su proizvedeni sa brigom za ljude i našu planetu.

Bio-Organic

Organska, ili bio hrana je sastavni deo Lidl asortimana već nekoliko godina. Smatramo da je važno podržati organsku poljoprivredu i ponuditi našim potrošačima visokokvalitetne organske proizvode pod sopstvenim Bio Organic brendom. Kao minimalni standard, oni ispunjavaju sve zakonske zahteve organskog pečata EU i Srbije. 

CmiA - Cotton made in Africa

Cotton made in Africa je inicijativa Fondacije Aid by Trade i jedan je od vodećih svetskih standarda za održivo proizveden pamuk. Inicijativa ima za cilj da pomogne malim poljoprivrednicima u Africi da poboljšaju svoje životne i radne uslove tako što će im pomoći da sami sebi pomognu – tj. putem trgovine umesto donacija – i da ciljano promovišu zaštitu životne sredine. Na kursevima obuke na licu mesta, farmeri uče efikasne i održive poljoprivredne metode koje im pomažu da ostvare bolje prinose i zaštite životnu sredinu i svoje zdravlje. Ovo je omogućeno doprinosom odgovornih tekstilnih kompanija kao partnera Cotton made in Africa.

Der Grüne Knopf

„Zeleno dugme“ (Der Grüne Knopf) je globalna oznaka sa podrškom vlada i identifikuje društveno i ekološki održiv tekstil koji na tržište plasiraju odgovorne kompanije. Cilj „Zelenog dugmeta“ je zaštita ljudi i životne sredine u celom lancu snabdevanja.
Proizvod mora biti usklađen sa brojnim društvenim i ekološkim minimalnim standardima, čije ispunjenje dokazuju postojeće, priznate i kredibilne oznake. Pored toga, kompanija kao celina mora da dokumentuje da ispunjava svoje odgovorno poslovanje u celom lancu snabdevanja. Ovo se može uraditi, na primer, obavezivanjem na vodeće principe Ujedinjenih nacija o poslovanju i ljudskim pravima, sektorskim preporukama Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) ili posedovanjem sopstvenih kodeksa ponašanja za dobavljače. Usklađenost sa kriterijumima proveravaju nezavisna tela kao što je TUV.
U početnoj fazi, „Zeleno dugme“ pokriva faze proizvodnje "sečenje i šivenje" (konfekcija) i "beljenje i bojenje" (mokri procesi).

EU Ecolabel

Ekooznaka EU Ecolabel je međunarodna ekološka oznaka priznata u svim državama članicama EU, kao iu Norveškoj, Islandu i Lihtenštajnu. Cilj EU Ecolabel je omogućiti potrošačima da identifikuju proizvode koji su zdraviji i bezbedniji za životnu sredinu. Sertifikat se dodeljuje za proizvode koji imaju manji uticaj na životnu sredinu od uporedivih proizvoda. EU Ecolabel postavlja visoke zahteve u pogledu društveno odgovorne i ekološki prihvatljive proizvodnje, kao i upotrebljivosti. Sertifikacija uzima u obzir ceo životni ciklus proizvoda, od ekstrakcije sirovina, do proizvodnje, distribucije i odlaganja.

Fairtrade

Fairtrade se zalaže za bolje uslove rada i života za male uzgajivače i zaposlene u Africi, Aziji i Latinskoj Americi. Više od 1,6 miliona malih uzgajivača i zaposlenih već ima koristi od stabilnih minimalnih cena, to jest Fairtrade premije za projekte zajednice i promocije ekološki prihvatljivog uzgoja. Nezavisno kontrolisani Fairtrade standardi uključuju kriterijume za demokratske organizacione strukture, zaštitu životne sredine i bezbedne uslove rada.

Fairtrade - Sirovine

Pored oznake Fairtrade proizvoda, postoji oznaka Fairtrade sirovina za Fairtrade sastojke u kompozitnom proizvodu. Oznaka Fairtrade sirovina odnosi se na jedan fer uzgojen i trgovan sastojak, naime kakao, šećer, voćni sok, čaj ili pamuk. Ako se koristi sastojak sa kompenzacijom količine, ovaj sastojak je označen strelicom.
To znači da je samo sastojak koji je naveden na etiketi u mešovitom proizvodu Fairtrade sertifikovan – na primer, količina kakaoa ili šećera potrebna za čokoladu je kupljena pod uslovima Fairtrade-a. Standardi poštene trgovine u zemljama proizvođačima neće se promeniti - zadruge će dobiti stabilne minimalne cene i premije. Provere vrši FLOCERT.

Fairglobe

Kao prvi maloprodajni lanac u Nemačkoj, Lidl je 2006. godine predstavio proizvode sa Fairtrade pečatom pod sopstvenim brendom Fairglobe. Asortiman se kreće od kafe i čokolade do soka od pomorandže i mnogih drugih artikala. Potrošači će takođe naći proizvode sa nezavisno kontrolisanim pečatom u neprehrambenoj oblasti, npr. u tekstilu. Danas više od 1,6 miliona malih uzgajivača i zaposlenih može imati koristi od fiksnih minimalnih cena i Fairtrade premije za projekte zajednice. Ali na dobiti su i potrošači, jer odgovorna kupovina ne samo da doprinosi boljim uslovima proizvodnje, već i kvalitetu proizvoda. Na ovaj način potrošači dobijaju visokokvalitetne artikle, proizvedene po fer uslovima, po povoljnim cenama.

FSC® (Forest Stevardship Council®)

Forest Stevardship Council® je nevladina, neprofitna organizacija. Njegov cilj je promovisanje ekološki prihvatljivog, društveno prihvatljivog i ekonomski isplativog korišćenja šuma. FSC® oznaka (FSC® N001585) garantuje očuvanje prirodnih šuma i sprečavanje njihovo pretvaranje u plantaže, kao i usklađenost sa FSC® standardima u celom lancu prerade i maloprodaje. Važni kriterijumi su korišćenje vrsta drveća koje odgovaraju lokaciji, zaštita vrednih staništa, zabrana genetski modifikovanih biljaka i izbegavanje pesticida. Usklađenost sa FSC® pravilima proverava se najmanje jednom godišnje od strane nezavisnih revizora.

GOTS (Global Organic Textile Standard)

Globalni organski tekstilni standard (GOTS) uspostavile su međunarodne organizacije za standardizaciju kako bi se koristio za ekološki prihvatljiviju i društveno odgovornu proizvodnju tekstila. Oznaka ukazuje na globalno ujednačen, proverljiv, društveni i ekološki standard. Kao takvi, oznaku nose samo oni tekstilni proizvodi koji su napravljeni od najmanje 70% organski proizvedenih prirodnih vlakana. Ovim se nezavisno sertifikuje ceo lanac proizvodnje tekstila. Svi proizvodi su takođe sledivi i mogu se proveriti u javnoj bazi podataka.

Leather Working Group (LWG)

Lidl je član Leather Working Group (LWG) i promoviše odgovornu proizvodnju kože u celom lancu snabdevanja. Leather Working Group je neprofitna inicijativa sa više zainteresovanih strana odgovorna za vodeći svetski standard za sertifikaciju proizvodnje kože po aspektima ekologije, društva i upravljanja. Kao inicijativa sa više zainteresovanih strana, LWG ima preko 2000 sertifikovanih dobavljača iz cele industrije kože.
Od 2005. godine, LWG radi na razvoju najboljih praksi u industriji i pruža smernice za kontinuirano poboljšanje. Više na www.leatherworkinggroup.com.

MSC (Marine Stevardship Council)

Marine Stevardship Council (MSC) je međunarodna i nezavisna neprofitna organizacija koja radi na održivom korišćenju ribljeg fonda i zaštiti morske sredine. Samo ribarima koji ispunjavaju stroge naučne kriterijume MSC standarda za životnu sredinu dozvoljeno je da identifikuju svoj ulov oznakom MSC: to znači da nema ribolova na prekomerno izlovljene vrste, da su negativni uticaji na druge vrste i morsko dno svedeni na minimum, a sav ribolov podleže održivo upravljanje sa odgovarajućom regulativom i kontrolom ribolovnih aktivnosti. Usklađenost sa kriterijumima proverava se u transparentnom procesu od strane nezavisnih stručnih timova i proverava se svake godine nakon uspešne sertifikacije. www.msc.org

OEKO-TEX® STANDARD 100

Oznaka proizvoda OEKO-TEKS® STANDARD 100 označava međunarodno usklađen, nezavisan sistem verifikacije i sertifikacije za tekstil. Uključuje testiranje na štetne supstance, uključujući hemikalije koje su zakonom zabranjene i štetne po zdravlje. Pragovi definisani u standardu imaju za cilj da zaštite potrošače i prevazilaze (međunarodne) zahteve.

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes)

Oznaka sistema sertifikacije za održivo upravljanje šumama (PEFC) identifikuje drvo i proizvode od drveta koji potiču iz ekološki, ekonomski i socijalno održivog šumarstva. To znači da je ceo proces proizvodnje proizvoda sertifikovan, od sirovine do krajnjeg proizvoda, spremnog za upotrebu. Usklađenost svake godine proveravaju nezavisni stručnjaci kao što je TUV. Proizvodi koji nose PEFC pečat moraju se sastojati od najmanje 70% PEFC sertifikovanih ili recikliranih materijala.

Rainforest Alliance CertifiedTM

Oznaka identifikuje proizvode koji u celini ili delimično potiču sa Rainforest Alliance sertifikovanih farmi. Poreklom se mora upravljati u skladu sa strogim smernicama  Rainforest Alliance Sustainable Agriculture standarda. Ovo uključuje kriterijume za zaštitu životne sredine, društvenu odgovornost i profitabilnost. Smernice su razvijene s jedne strane da zaštite i očuvaju divlje životinje i biljke, kao i zemljište i vodu, as druge strane da poboljšaju uslove života radnika, njihovih porodica i lokalnih zajednica. Oznaka Rainforest Alliance je posebno prepoznata za sveže voće, čaj, kafu ili kakao (ranije UTZ).

RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil)

RSPO je globalna inicijativa koja ima za cilj da održivo palmino ulje ili ulje iz palminih koštica postane norma. Oznaka promoviše održivije metode uzgoja uljanih palmi. Ovo ima za cilj smanjenje negativnog uticaja na životnu sredinu. Kriterijumi za sertifikaciju su ekološke i socijalne prirode – između ostalog preciziraju da se moraju poštovati osnovna prava farmera i radnika u regionu proizvođača. Zaštićena područja se takođe ne smeju koristiti za uzgoj palmi za palmino ulje ili ulje iz palminih koštica.

V-Label

V-Label oznaka Evropske vegetarijanske unije identifikuje vegetarijanske i veganske proizvode. Pošto za ove proizvode do sada ne postoji obavezujuća zakonska definicija, nezavisna oznaka nudi transparentnost kroz jedinstvene kriterijume. Na primer, generalno se ne dodeljuje proizvodima koji su deklarisani kao GMO, odnosno koji sadrže genetski modifikovane sastojke. Proizvodi se redovno proveravaju kroz revizije i laboratorijske analize. Ovo osigurava da su svi kriterijumi ispunjeni i da kvalitet ostaje konstantno visok.

Dobro za planetu