Učešće u dijalogu

Za bolje sutra – zajedno pokrećemo promene!

Od naših dobavljača, preko potrošača, sve do naših zaposlenih: unutar segmenta maloprodaje prehrambenih proizvoda krećemo se među brojnim interesnim grupama. Razmena sa njima je za nas od ključne važnosti. Na taj način možemo da dopunimo međusobna znanja i da učimo jedni od drugih, jer samo zajedno možemo da se suprotstavimo izazovima i da svakim danom postajemo bolji. 

Stoga u Lidlu ulazimo u kontinuiran, transparentan dijalog sa svim za nas relevantnim partnerima, zaposlenima, ali i potrošačima, koje podstičemo da se vode našom misijom.

„Na putu ka većoj održivosti samo radeći zajedno možemo da napredujemo. Stoga se oslanjamo na otvoreni dijalog i razmenu informacija sa svim našim interesnim stranama – počevši od naših zaposlenih preko naših dobavljača, stručnjaka iz sfere politike i nauke sve do dijaloga unutar industrije i redovnih anketa potrošača”

Jasmina Šrndić, Rukovodilac Korporativnih komunikacija Lidl Srbija 

Dobro je znati

Maloprodaja prehrambenih proizvoda predstavlja kariku između proizvođača i potrošača. Zahvaljujući tome, mi možemo da doprinesemo da se proizvodi za svakodnevne potrebe proizvode i konzumiraju na odgovorniji način.

Naša predanost u brojkama

sati obuke

za naše zaposlene, sprovedenih tokom 2022. godine

%

naših zaposlenih ima svoj individualni plan uvodne obuke

Svi zaposleni u komaniji

obuhvćeni su godišnjim Talent management procesom sa ciljem razvoja i usavršavanja.

registrovanih na Lidlovoj aplikaciji za zaposlene – putem koje im pružamo informacije i potrebna znanja.

Dobro za planetu