Lidl i GLOBALG.A.P. razvili prvi standard za zaštitu biodiverziteta

Lidl je zajedno sa sertifikacionom kućom GLOBAL G.A.P. i drugim partnerima završio razvoj standarda za zaštitu biodiverziteta u konvencionalnoj proizvodnji voća i povrća u Evropi. U praksi, ovaj projekat omogućava Lidlu da bude prvi evropski trgovac koji podstiče očuvanje raznolikosti vrsta, doprinosi očuvanju kvaliteta i plodnosti zemljišta, dok na duže staze doprinosi boljem stanju prirode.

06.04.2022 12:00:00 | Nova Pazova

Biodiverzitet

Od sada će ovaj modul pod nazivom „BioDiversity“ biti dostupan svim učesnicima na tržištu kao dodatni modul za uspostavljeni GLOBALG.A.P. standard za dobre poljoprivredne prakse. Lidl će u prvom koraku, primeniti standard na više od 250 proizvođača iz različitih evropskih zemalja, a u narednom koraku GLOBALG.A.P. dodatak za zaštitu biodiverziteta biće predstavljen svim evropskim proizvođačima voća i povrća.

„Uvođenje prvog standarda biodiverziteta u konvencionalnoj evropskoj proizvodnji voća i povrća pokazuje koliko su inicijativa i saradnja važni. Odlučni smo u nameri da budemo pokretači promena u celoj industriji kako bismo unapredili jedan od izazova našeg vremena, očuvanje biodiverziteta”, izjavila je rukovodilac sektora Korporativne komunikacije u Lidlu Srbija Martina Petrović.

Za ovaj projekat Lidl i GLOBAL G.A.P. ostvarili su partnerstvo sa kompanijom FiBL Spin-off Sustainable Food Systems GmbH (SFS) koja je imala ulogu upravljanja projektom, kao i Globalnim fondom za prirodu (Global Nature Fund), kompanijom Bioland, fondacijom Lake Constance i Univerzitetom Nürtingen-Geislingen kao naučnim partnerom. Agencije i poljoprivredni proizvođači bili su uključeni u razvoj i pilotiranje ovog standarda u Nemačkoj, Italiji, Poljskoj i Španiji kako bi se u obzir uzeli praktični zahtevi. Novi dodatni modul je razvijen imajući u vidu potrebe svih učesnika na tržištu, od proizvođača do distributera.

Predsednica Globalnog fonda za prirodu Marion Hamerl istakla je da je hitno potrebno da se zaustavi gubitak biodiverziteta za koji je naučno dokazano da, pored klimatskih promena, predstavlja najveći izazov za planetu i poljoprivredu.

„Novi modul GLOBAL G.A.P. standarda pomaže u zaštiti biodiverziteta postavljanjem finalnog datuma za pretvaranje prirodnih ekosistema u poljoprivredno zemljište, zahtevajući plan upravljanja biodiverzitetom. Takođe, pomaže uspostavljanjem efikasnijih kriterijuma za očuvanje i integrisanim upravljanjem štetočinama, kao i još mnogo toga“, objasnila je Hamerl.

Zaštita biodiverziteta jedan je od najvećih izazova u sektoru hrane. Stoga „Poštovanje biodiverziteta“ predstavlja jednu od šest tema koje su u fokusu Lidlove strategije održivosti. Na ovaj način Lidl ističe važnost raznolikog i netaknutog prirodnog okruženja za vlastito poslovanje. Lidlova trenutna strategija biodiverziteta u prvom stadijumu se odnosi na identifikaciju sirovina čiji je uzgoj povezan sa posebno visokim rizicima po biodiverzitet. Između ostalog, u tu svrhu razvijen je namenski alat za procenu rizika za biodiverzitet.

Više informacija o dodatku direktno na linku GLOBALG.A.P.

Kontakt za medije

Korporativne komunikacije
press@lidl.rs
+381 11 655 41 28

Kategorije


Preuzmi

Preuzmi (3.13 MB)

Podeli

Drugi mediji
Saznaj više