Hände

Izjava o poštovanju ljudskih prava

Svakog dana milioni ljudi na celom svetu rade na proizvodnji hrane i robe široke potrošnje, koja se prodaje u brojnim trgovinskim lancima kao što je Lidl.

Pored države, i kompanije imaju odgovornost da u svom globalnom lancu snabdevanja preduzmu sve mere za striktno poštovanje ljudskih prava i da isto osiguraju i u svojim neposrednim poslovnim odnosima. Zajedno sa svojim poslovnim partnerima, Lidl se zalaže za poštovanje ljudskih prava u čitavom lancu stvaranja vrednosti.

Poštovanje i zaštita tih temeljnih prava predstavlja deo naše korporativne odgovornosti. Kao orijentaciju koristimo načela međunarodno priznatih konvencija, kao što su Univerzalna deklaracija Ujedinjenih nacija o ljudskim pravima, Vodeći principi Ujedinjenih nacija za poslovanje i ljudska prava i Osnovna načela i prava na radu Međunarodne organizacije rada (ILO).

Verujemo da fer odnos prema drugima predstavlja osnov za naš poslovni uspeh. Zbog toga, odgovornost za čoveka i društvo predstavlja čvrst, sastavni deo načela kompanije Lidl.

Kao deo Schwarz Grupe Lidl Srbija se obavezuje na poštovanje ljudskih prava. Izjavu koja važi za celu Schwarz Grupu možete da pronađete ovde.

Žalbeni mehanizmi

Pristup efikasnom mehanizmu za žalbe za zaposlene u globalnim lancima snabdevanja je suština korporativne posvećenosti- sa ciljem otkrivanja potencijalnih rizika za ljudska prava i kršenja istih. U praktičnom smislu, međutim, ovo često predstavlja izazov u ​​dubljem lancu snabdevanja, pošto zaposleni rade u širokom spektru konteksta – npr. različite jezičke veštine, pristup informacionim tehnologijama, kulturološke posebnosti – svima podjednako treba omogućiti pristup mehanizmima za žalbe. Lidl je stoga sebi postavio cilj da testira mehanizme za žalbe u različitim lancima snabdevanja kako bi identifikovao skalabilne i delotvorne pristupe. U ovom prvom koraku, počeli smo da testiramo mehanizme žalbe u tri lanca snabdevanja.

Bobičasto voće

Kao deo ovog pilot projekta, mi i naš partner Elevate postavili smo novi, efikasan mehanizam za žalbe za radnike u sektoru bobičastog voća u Huelvi, Španija. Mehanizam žalbe će biti testiran sa odabranim proizvođačima u okviru sezone berbe 2021/2022. Posebnu važnost pridajemo rešavanju postojećih prepreka za pristup zaposlenima. Mehanizam za žalbe ima nekoliko kanala za žalbe, uključujući telefonsku liniju kojom upravlja obučeno osoblje, kao i mogućnost podnošenja žalbi putem Whatsapp-a. Žalbe se prihvataju na bilo kom jeziku. Usmena komunikacija sa osobljem putem dežurne linije je moguća na španskom, arapskom i engleskom jeziku. Pored toga, radnici su obučeni kako da koriste mehanizam. Kako bi se uzela u obzir činjenica da su većina radnika na lokaciji žene iz severne Afrike i istočne Evrope, svi zaposleni na telefonskoj liniji su žene. Ocenićemo pilot na kraju sezone berbe i izvestićemo o rezultatima i narednim koracima.

Palmino ulje

Sarađujemo sa našim dobavljačima Griesson - de Beukelaer i Cargill na testiranju efikasnog mehanizma za žalbe u sektoru palminog ulja. Kao deo pilot programa, radićemo sa odabranim dobavljačima palminog ulja na njihovim plantažama palmi kako bismo procenili da li je mehanizam za žalbe prikladan za dalje uvođenje u drugim regionima ili u odnosu na druge grupe proizvoda. Pilot program je trenutno u fazi razvoja i očekuje se da će trajati do kraja 2022. godine.

Kokosovo mleko iz Vijetnama

U Vijetnamu pilotiramo još jedan mehanizam za žalbe koji pruža pružalac usluga Ulula uz podršku amfori organizacije. Ovo je mehanizam koji je testiran i u neprehrambenom i u prehrambenom sektoru. Lidl u projektu učestvuje sa proizvodnim kapacitetima u sektoru tekstila i kokosovog mleka. U okviru pilot-projekta, radnicima su omogućeni i različiti kanali pritužbi. Pošto je nekoliko klijenata često aktivno u proizvodnom pogonu, žalbe se istražuju jednolično uz angažovanje treće strane i razvijaju se korektivne mere. Pilot će trajati do sredine 2022. godine, a zatim će ga amfori i njegovi članovi proceniti kako bi razmotrili dalje skaliranje.

Dodatne informacije

Dobro za planetu