Image: © Philippe Weiler

Way To Go

WAY TO GO - NAŠ ASORTIMAN PRIVATNE MARKE ZA FER POSLOVANJE

Lidl preuzima odgovornost za ljude u svojim lancima snabdevanja. Naš asortiman privatne marke Way To Go odražava to - i takođe podržava bolje prihode, mogućnosti obuke, veću rodnu ravnopravnost i veću transparentnost. Dok konvencionalni uzgoj mnogih kritičnih sirovina jedva obezbeđuje prihod od kojeg se može živeti, Lidl i njegovi Way To Go proizvodi u saradnji sa Fairtrade-om doprinose uspostavljanju primanja za dostojanstven život za proizvođače na dugi rok. Logično je da ovu posvećenost kontinuirano razvijamo i širimo. Ovo će omogućiti da još više ljudi u našim lancima snabdevanja ima koristi od fer trgovine sa još većim uticajem. Naši kupci mogu da naprave trajnu razliku kada odluče da kupe ove proizvode. Dobro za tebe. Dobro za ljude.

TRI CENTRALNA STUBA WAY TO GO KONCEPTA

Garancija viših prihoda

Fairtrade proizvođačima daje minimalnu Fairtrade cenu i Fairtrade premiju. Pored toga, Lidl podržava premijom u vidu gotovinske komponente kao i finansiranjem projekata zajednice i obuke, koji dugoročno predstavljaju doprinos ostvarivanju viših životnih prihoda

Osnaživanje uzgajivača

Dodatna sredstva se, između ostalog, koriste za finansiranje ponude obuka i projekata diverzifikacije prihoda.

Podrška rodnoj ravnopravnosti

Dodatna Lidl premija podržava gotovinska plaćanja kao i ponude obuke – posebno za žene.

Dobro za planetu