REset Plastic

REset Plastic

SMANJITE I RECIKLIRAJTE. REset plastic - Naša strategija za plastiku

Plastika ima važnu funkciju u trgovini hranom: Ona je robusna, laka i ima višestruku namenu. Plastika štiti hranu, pre svega u transportu i igra važnu ulogu u osiguranju roka trajanja i higijene. Međutim, pošto proizvodnja plastike raste a stepen reciklaže ostaje mali, plastični otpad postaje sve veći problem za ljude, životinje i životnu sredinu.  

Kao kompanija koja se bavi maloprodajom hrane svesni smo naše odgovornosti. Iz tog razloga Lidl je sebi postavio cilj da do 2025. godine smanji upotrebu plastike za 20%, da 100% ambalaže za našu robnu marku u najvećoj meri može da se reciklira i da u plastičnoj ambalaži naše robne marke koristimo u proseku 20% reciklata.

Ove mere su deo naše međunarodne strategije za plastiku,  REset Plastic, koja je pokrenuta 2018. godine od strane Schwarz grupacije. Zajedno sledimo viziju sa motom "Manje plastike - zatvoreni ciklusi proizvodnje".

Naši ciljevi sa plastikom

%

20% manje plastike do 2025. godine

%

da do 2025. godine 100% ambalaže za naše robne marke u najvećoj meri može da se reciklira

%

do 2025. godine u proseku 20% reciklata u ambalažama naših privatnih brendova

REset plastic - Polja aktivnosti

REset Plastic

Reset Plastic i pet polja delovanja

Jednostavno rešenje za temu plastike ne postoji. Kako bismo odgovorili složenosti izazova, uveli smo pet polja delovanja kroz koja sveobuhvatno pristupamo ovoj temi:

REduce
Plastiku izbegavamo gde god je to moguće i održivo. 
Pomoću naših višekratnih mreža za voće i povrće stvaramo održivu alternativu u odnosu na plastične treger-kese

REdesign
Naše proizvode i ambalaže dizajniramo na način da mogu da se recikliraju i da možemo da zatvorimo cikluse proizvodnje. 
Već smo uspešno smanjili udeo plastike u brojnim pakovanjima, koja u većoj meri mogu da se recikliraju ili za čiju proizvodnju je korišćena reciklirana plastika. Naš logo na pakovanju "odgovornije pakovanje" ovo čini transparentnije za naše potrošače.

REcycle
Prikupljamo, sortiramo i recikliramo plastiku i zatvaramo životne cikluse materijala. 
Na primer, u našim skladištima odvajamo reciklažni materijal. Na taj način stare folije mogu da se recikliraju u nove kese za otpad.

REmove
Pružamo podršku pri uklanjanju otpada od plastike iz životne sredine. 
Zajedno sa našim partnerima „Project Stop“ i „One Earth – One Ocean e.V.“ pružamo doprinos oslobađanju mora i reka od plastičnog otpada. Ovaj angažman obuhvata i lokalne projekte u zemljama u kojima Lidl posluje.

REsearch
Kako bi došli do inovativnih rešenja, investiramo u istraživanja i razvoj i informišemo širu javnost o reciklaži i očuvanju resursa. 
Kao deo Švarc grupe (Schwarz Gruppe) potpisnici smo „Global Commitment“-izjave fondacije Ellen MacArthur, čime naglašavamo našu posvećenost viziji globalno funkcionalne kružne ekonomije.

 

Dobro za planetu