Alternativno korišćenje resursa

„PURE“ projekat

PURE PROJEKAT  Za Lidl su održivost i usklađenost sa visokim standardima zaštite životne sredine naročito važni. Iz tog razloga, Lidl i Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) pokrenuli su 2017. godine projekat „PURE“. Program obuke u okviru ovog projekta ima za cilj da kreira i promoviše svest o održivijim i bezbednijim standardima zaštite životne sredine i bezbednosti u proizvodnim pogonima Lidla u Kini i Bangladešu.

Odgovorno korišćenje resursa

Za Lidl su održivost i usklađenost sa visokim standardima zaštite životne sredine naročito važni. Iz tog razloga, Lidl i Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) pokrenuli su 2017. godine projekat „PURE“. Program obuke u okviru ovog projekta ima za cilj da kreira i promoviše svest o održivijim i bezbednijim standardima zaštite životne sredine i bezbednosti u proizvodnim pogonima Lidla u Kini i Bangladešu.

Dobro za planetu