Lidlova održiva proizvodnja kakaoa

PROCACAO

Ovo je više od čokolade: Lidl, kao trgovinski lanac, vrlo je zainteresovan za to da obezbedi održivost uzgoja sirovina kao što je kakao. Na taj način se može osigurati da, na primer, kakao iz Afrike, čiji uzgoj obezbeđuje sredstva za život lokalnom stanovništvu, može biti održiv dugoročno. Takođe je reč o zaštiti prašume kao važnog ekosistema. Zato je Lidl osnovao Centar za obuku malih farmera na Obali Slonovače, jednoj od najvećih zemalja za proizvodnju kakaoa na svetu - PROCACAO. Tamo se uzgajivači kakaoa obučavaju o održivoj poljoprivredi kako bi naučili kako uzgajati kakao na ekološki prihvatljiv i savremen način.

Lidlova održiva proizvodnja kakaoa

Projekat PROCACAO Lidl je pokrenuo 2012. godine zajedno sa Nemačkim društvom za međunarodnu saradnju (GIZ) i državnim Organom za ruralni razvoj (ANADER) u Obali Slonovače. Već 18.000 uzgajivača kakaoa je prošlo PROCACAO obuku sa merljivim uspehom. Smanjena je upotreba pesticida, kvalitet obradive zemlje se čuva i već u prvih nekoliko godina je dokazano na istoj obradivoj površini postignut veći prinos.

Od 2019. godine je škola toliko uspešna da se sama finansira i rukovođenje su samostalno nastavili ANADER i Vlada. To znači da i u buduće uzgajivači mogu da se školuju uz pomoć PROCACAO projekta. Naš film PROCACAO daje dalje, uzbudljive uvide u projekat.

Obučenih uzgajivača kakaoa

Kurseva obuke

Dobro za planetu