Lidl nastavlja da promoviše jednakost unutar svoje kompanije i u lancu vrednosti. Priključujući se Principima Ujedinjenih Nacija za osnaživanje žena, Lidl jača svoje angažovanje u promociji žena unutar kompanije.

Principi za osnaživanje žena

Principi za osnaživanje žena

Potpisivanjem ove UN inicijative, Lidl dodatno naglašava primenu principa rodne ravnopravnosti

Zalaganje za rodnu ravnopravnost je utkano u kulturu i vrednosti naše kompanije. Kako bi javno istakli ovakvo angažovanje, potpisali smo Principe Ujedinjenih Nacija za osnaživanje žena (WEPs). Ovim principima postižemo da:

 • Veliki broj naših zaposlenih čine žene na rukovodećim pozicijama na nivou srednjeg i višeg menadžmenta.
 • Radimo sa standardizovanim platnim strukturama koje su zasnovane na objektivnim kriterijumima kao što su profesionalno iskustvo, kvalifikacije i veštine.
 • Promovišemo politike jednakih prilika i od naših partnera.

Jednake prilike za sve – Mi smo već uveliko na tom putu

Lidl Srbija aktivno promoviše rodnu ravnopravnost u svojoj kompaniji. Uvereni smo da su jednake prilike i različitosti koje uvažavamo glavni elementi dugoročnog korporativnog uspeha.

U praksi, to znači poštovanje sledećih načela:

 • Veliki procenta žena na rukovodećim funkcijama: Ovo predstavlja poseban izazov u stvaranju pozitivnog životnog balansa kako za žene tako i za muškarce. Lidl preuzima proaktivne korake kako bi se postarao da su svi zaposleni obavešteni o organizacionim rešenjima vezanim za trudnoću, porodiljsko odsustvo i odsustvo zbog brige o detetu.
 • Jednake poslovne prilike za sve zaposlene: Naše standardizovane platne strukture su zasnovane na objektivnim kriterijumima kao što su profesionalno iskustvo, kvalifikacije i veštine. Pored toga, nudimo svim zaposlenima jednak pristup obukama i prilikama za razvoj.
 • Osobe od poverenja za sve zaposlene: Jedinstveni smo po tome da u kompanji imamo poziciju Poverenika za zaposlene, koji su zapravo nezavisne i nepristrasne osobe, dostupne svim zaposlenima u kompaniji, a čiji je osnovni zadatak pružanje podrške zaposlenima u prevazilaženju različitih izazova.
 • Jednake prilike u našim lancima nabavke: Kao deo naše korporativne odgovornosti, takođe promovišemo principe rodne ravnopravnosti i jednake prilike u našim lancima nabavke. Kad su u pitanju naši partneri, očekujemo i podstičemo jednake prilike.

Principi Ujedinjenih Nacija za osnaživanje žena

Organizacije UN Women i UN Global Compact predstavile su 2010. godine „Principe za osnaživanje žena“. Ovi principi predstavljaju prvu svetsku inicijativu koja za cilj ima temu promovisanja i jačanja uloge žena u kompanijama.  

 • Sledećih sedam principa imaju za cilj da ponude smernice kompanijama u promovisanju rodne ravnopravnosti:
 • Uspostavljanje kulture korporativnog liderstva prilagođene jednakosti.
 • Fer ophođenje prema svim ženama i muškarcima na poslu – poštovanje i podržavanje ljudskih prava i zabrana diskriminacije.
 • Obezbeđivanje zdravlja, sigurnosti i blagostanja svih zaposlenih.
 • Promovisanje obrazovanja, obuke i profesionalnog razvoja za žene.
 • Promovisanje preduzetništva među ženama i jačanje njihove uloge u lancu nabavke.
 • Promovisanje rodne ravnopravnosti kroz inicijative i zalaganje u zajednici.
 • Merenje i javno izveštavanje o napretku u polju rodne ravnopravnosti.

 

Principi su izvedeni iz poslovne prakse i imaju za cilj da podrže kompanije u prilagođavanju postojećih propisa i programa radi promocije žena ili u uvođenju novih i neophodnih propisa i programa.

 

Dobro za planetu