Dobrobit životinja

Dobrobit životinja

NAŠA ODGOVORNOST ZA ODRŽIVU NABAVKU ŽIVOTNJISKIH PROIZVODA

Brojni proizvodi lidlovih brendova sadrže sirovine životinjskog porekla. Njihova proizvodnja je povezana sa visokim društvenim očekivanjima u pogledu dobrobiti životinja. Životinje na farmi su osećajna bića i mi u Lidlu smo posvećeni stalnom unapređenju njihovog zdravlja i dobrobiti. Pri tome, Lidl uzima u obzir aspekte koji se odnose na uslove uzgoja koji promovišu zdravlje, kao što su pristup pašnjacima ili otvorenim površinama, kao i zahteve za transport i uslove klanja. Visok standard dobrobiti životinja ne doprinosi samo dobrobiti životinja, već i kvalitetu naših proizvoda koji potiču iz životinjske proizvodnje.

STANDARDI DOBROBITI ŽIVOTINJA

Posvećeni smo povećanju nacionalnih standarda dobrobiti životinja, kao i promovisanju uslova uzgoja. Ova posvećenost se ogleda u našoj uključenosti u različite inicijative i industrijske standarde. Kako bismo omogućili našim kupcima da donesu svesnu odluku o kupovini, dosledno ukazujemo na vrstu uzgoja jaja . Na ovaj način želimo da damo dugoročni doprinos podizanju dobrobiti životinja kao takvih i u celoj industriji.

U cilju unapređenja načina uzgoja i držanja životinja, Lidl Srbija je utvrdio načela kojima se vodi prilikom nabavke jaja. Lidl Srbija ima za cilj da do kraja 2025. godine u svom asortimanu ima isključivo jaja i proizvode koji sadrže jaja, koja potiču iz minimum podnog uzgoja. Ovo važi kako za proizvode iz akcijskog asortimana, tako i za one artikle koji se nalaze u stalnoj ponudi. Dodatno, Lidl Srbija u svom asortimanu ima i jaja iz slobodnog uzgoja i sa svojim proizvođačima radi na povećanju ove ponude.

Konstruktivnim dijalogom s relevantnim stejkholčderima, radićemo na razvoju nacionalnih standarda dobrobiti životinja. Pre svega, ćemo se fokusirati na nevladine organizacije i dobavljače kako bismo pronašli sveobuhvatna rešenja koja mogu imati širok uticaj.

NAŠI CILJEVI ZA VIŠE DOBROBITI ZA ŽIVOTINJE

Želimo da održivo poboljšamo dobrobit životinja u poljoprivrednom stočarstvu. Da bismo to postigli, postavili smo sebi sledeće ciljeve.

Do 2030.

stvorićemo širi asortiman životinjskih proizvoda sa višim standardima dobrobiti životinja u svim zemljama.

Do 2025.

naša sveža jaja, i hrana koja sadrži jaja, poticaće 100% iz najmanje podnog uzgoja.

Do 2026.

želimo da povećamo udeo pilića iz poboljšanih uslova uzgoja sa smanjenom gustinom naseljenosti od mak. 30 kg/m² i rase sporijeg rasta u skladu sa Better Chicken Commitment u poređenju sa 2020.-

NAŠE MERE ZA VIŠE DOBROBITI ZA ŽIVOTINJE

Dobrobit životinja je važan deo naše međunarodne strategije društveno odgovornog poslovanja. Kao posrednik između naših dobavljača i naših potrošača, možemo doprineti poboljšanjima u sektoru maloprodaje hrane. Od strane naših kupaca, naše mere takođe imaju za cilj stvaranje transparentnosti i podizanje svesti o pitanjima dobrobiti životinja. Tome možemo doprineti, posebno kroz strukturu asortimana kako bismo nabavku životinjskih proizvoda učinili održivijom.

Dalji razvoj standarda

Lidl je posvećen daljem razvoju standarda dobrobiti životinja i sistema sertifikacije.

Upotreba antibiotika

Preventivna upotreba antibiotika i hormona rasta zabranjena kompanijama koje snabdevaju Lidl.  Obavezujemo ih da ograniče upotrebu antibiotika, koji moraju biti medicinski opravdani.

Transport

Lidl obavezuje svoje dobavljače i partnere da rute za transport životinja budu što kraće i da voze do klanica u blizini pogona.

Omamljivanje

Životinje su pre klanja pouzdano omamljene tako da su bez svesti i ne osećaju bolove.

Veganski asortiman

Lidl kontinuirano proširuje svoj veganski asortiman kako bi mogao da ponudi veći izbor alternativa bez životinja.
 

Sertifikati

Lidl će u budućnosti više koristiti oznake i sertifikate za životinjske proizvode i obezbediti veću transparentnost i sledljivost za naše kupce.

Transparentnost

Stvaramo transparentnost o udelu životinjskih izvora proteina u poređenju sa biljnim izvorima proteina i objavljujemo rezultate redovno od fiskalne 2024.

DALJE MERE