Lidl je posvećen svojoj korporativnoj brizi i stalnom unapređenju društvenih i ekoloških standarda u svom lancu iskorišćenja vrednosti. Svakodnevno dajemo sve od sebe, a to smo već objasnili u svom dokumentu o pozicioniranju vezano za korporativnu brigu o ljudskim pravima i zaštiti životne sredine prilikom kupovine komercijalne robe

Globalni dogovor Ujedinjenih nacija

Odgovorno poslovanje

Lidl posebnu pažnju posvećuje stalnom unapređenju socijalnih i ekoloških standarda kroz svoje poslovanje. Svoje zalaganje da u ovom polju posebno doprinesemo smo jasno iskazali u Izjavi o namerama – Društvena odgovornost u pogledu zaštite ljudskih prava i životne sredine u procesu nabavke.

Lidl već godinama prepoznaje, prikuplja i primenjuje različite mere i teme iz oblasti socijalnih standarda, zaštite životne sredine, kao i ljudskih prava i korupcije. Konkretno, uključeni smo u mnoge inicijative kako bi zarade zaposlenih u lancu nabavke bile na nivou koji obezbeđuje egzistenciju, kako bismo zaštitili životnu sredinu u globalnim lancima snabdevanja, a dodatno, našim zaposlenima nudimo fer i ravnopravne uslove rada.

Naš pristup Globalnom dogovoru Ujedinjenih nacija (UNGC), koji je najveća i najvažnija svetska inicijativa za odgovorno upravljanje poslovanjem, dopunjuje naš svakodnevni rad i predstavlja okvir za već razvijene i implementirane aktivnosti i standarde održivosti. Odgovornost i održivost za nas nije samo obećanje, već je deo našeg svakodnevnog rada i ključ budućeg uspeha i rasta Lidla.

Globalni dogovor Ujedinjenih nacija (United Nations Global Compact)

UNGC se sastoji od deset načela za odgovorno poslovanje u oblastima ljudskih prava, radnih standarda, životne sredine i borbe protiv korupcije. Deset načela globalne inicijative UN shvatamo kao dodatne smernice za našu već postojeću posvećenost ljudima i životnoj sredini, koja je rasla tokom godina.

UNGC se sastoji od deset načela za odgovorno poslovanje u oblastima ljudskih prava, radnih standarda, životne sredine i borbe protiv korupcije. Deset načela globalne inicijative UN shvatamo kao dodatne smernice za našu već postojeću posvećenost ljudima i životnoj sredini, koja je rasla tokom godina.

Deset načela UNGC kažu da bi kompanije trebalo da:

  • podržavaju i poštuju zaštitu međunarodno zagarantovanih ljudskih prava.
  • ne smeju biti umešane u kršenje ljudskih prava.
  • podržavaju pravo na slobodno udruživanje i priznaju prava na kolektivne ugovore.
  • rade na eliminaciji svih oblika prinudnog rada.
  • zabrane dečiji rad.
  • se zalažu za uklanjanje diskriminacije pri zapošljavanju i radu.
  • preduzimaju mere predostrožnosti u domenu životne sredine.
  • preuzimaju mere za podizanje ekološke svesti.
  • ohrabruju razvoj i širenje ekološki prihvatljivih tehnologija.
  • da se bore protiv svih oblika korupcije, uključujući iznuđivanje i pronevere.

Napomena:

Ovim stavljamo na znanje da Lidl Štiftung (Lidl Stiftung), kao deo Švarc (Schwarz) grupe, učestvuje podršci  Globalnom dogovoru Ujedinjenih nacija i Deset principa, kao i da se zalaže za unapređenje ciljeva održivog razvoja, kao i šire ciljeve UN. Naša podrška ovoj inicijativi objedinjena je u potpunosti kroz pomenuta angažovanja Švarc grupe, što znači da sami ne učestvujemo kroz dodatne aktivnosti u okviru Globalnog dogovora UN.

DODATNE MERE

Dodatne informacije

Dobro za planetu