čisto iz ljubavi

Čisto iz ljubavi

Čisto iz ljubavi

U cilju proširenja uticaja akcije „Čisto iz ljubavi“ Lidl Srbija poziva neprofitne organizacije da se prijave za finansijsku podršku za organizaciju čišćenja.

Sve registrovane organizacije, od neprofitnih udruženja do skupština stanara, koje žele da se prijave za dobijanje podrške kompanije Lidl Srbija za akciju uklanjanja otpada iz prirode i okruženja, mogu to učiniti na sledeći način:

U mejlu sa naslovom „Čisto iz ljubavi“ potrebno je dostaviti osnovne podatke organizacije i predlog akcije čišćenja koju bi sproveli u maju 2022. godine, sa informacijama o broju učesnika, lokaciji čišćenja, datumom za kada je čišćenje planirano, očekivanom količinom otpada koji će biti uklonjen iz prirode, način na koji će se otpad zbrinuti, predlogom promocije akcija na sopstvenim kanalima komunikacije i okvirni budžet. Rok za prijavu je 24. april 2022. godine, a akcije čišćenja moraju biti sprovedene do 31. maja 2022. godine. Za dostavu traženih podataka potrebno je popuniti priloženi upitnik i blagovremeno ga dostaviti na odgovornost@lidl.rs.

Među prispelim prijavama Lidl Srbija će izabrati do 10 organizacija čije će akcije čišćenja sponzorisati sa po maksimum 1000 EUR (u dinarskoj protivvrednosti). Sredstva koja se dodeljuju namenjena su kupovini opreme za čišćenje (grabulje, rukavice, kese, itd), troškovima transporta, troškovima zbrinjavanja otpada, troškovima okrepe za učesnike/volontere, kupovine majica i drugog reklamnog materijala i sl.. Od ukupnog iznosa dodeljenih sredstava, iznos od najvise 20% se moze koristiti za potrebe angazovanje osoblja za organizaciju ciscenja.

Kriterijumi za izbor akcija koje će biti sponzorisane su ravnomerna geografska rasprostranjenost, lokacija za čišćenje i obrazloženje, način na koji će prikupljeni otpad biti zbrinut i predložen plan komunikacije i promocije akcije. Lidl Srbija je potpuno slobodna da samostalno vrši odabir organizacija u skladu sa sopstvenim strateškim ciljevima.

Kompanija Lidl Srbija zadržava apsolutno pravo da, ukoliko se ne prijavi dovoljan broj organizacija ili prijavljene organizacije ne ispunjavaju pomenute uslove, ne dodeli sva predviđena sredstva.

Svaka organizacija koja se prijavi biće blagovremeno obaveštena o tome da li je ona izabrana, a sa izabranim organizacijama Lidl Srbija će zaključiti ugovor o sponzorstvu kojim će biti regulisani uslovi isplate dogovorene naknade kao i obaveze izabrane organizacije.

Formular za prijavu možete preuzeti ovde:

Dobro za planetu