Lidl Srbija KD

Adresa:Prva južna radna br. 3, 22330 Nova Pazova

Matični broj: 20699264

PIB: 106884584

Kontakt: Telefon: +381 11 6554000Faks: +381 11 6554015

E-mail: kontakt@lidl.rs