Ohne_Mikroplastik

Bez Mikroplastike

Plastika je u našem svakodnevnom životu svugde prisutna. Ona na različite načine dospeva u životnu sredinu i pri tome zagađuje pre svega naše reke i mora. I najmanje čestice plastike iz kozmetičkih proizvoda i proizvoda za negu, kao jedan od brojnih emitenata, doprinose zagađenju životne sredine. Iz tog razloga je Lidl sebi postavio cilj da iz svojih receptura izbaci i najmanje delove plastike, tj. i mikroplastiku: u Lidlu Srbija do kraja 2021. godine najveći deo kozmetičkog asortimana treba da bude bez mikroplastike.

Kako bi Lidl-potrošači na prvi pogled videli koji proizvodi po recepturi ne sadrže mikroplastiku, uvodimo žig "receptura bez mikroplastike" za kozmetičke proizvode i proizvode za negu tela. Već sada veliki broj proizvoda iz tog asortimana ne sadrži mikroplastiku - a sa uvođenjem žiga želimo da povećamo transparentnost za potrošače.

Lidl se već od 2015. godine u okviru svog angažmana na temu održivosti bavi sa svim temama koji se odnose na mikroplastiku i zastupa mišljenje da je bitno smanjiti prisustvo iste. Lidl je sa svojim dobavljačima kozmetičkih proizvoda i proizvoda za negu tela po principu predostrožnosti postigao dogovor da se u buduće principijelno u recepturama za proizvode naše robne marke izbegava korišćenje čvrste, primarne mikroplastike (tip A). Ne koristimo čvrste čestice plastike sa abrazivnim efektom koje su manje od pet milimetara, kao ni polimere (čvrste, disperzivne, u obliku gela, rastvorene ili tečne) koji nisu biorazgradivi. Pored smanjenja upotrebe primarne mikroplastike, Lidl ulaže i u istraživanje zamenskih materija za kozmetičke proizvode i proizvode za negu tela koji bi imali iste karakteristike. 

Ovaj razvojni put Lidla ne služi samo kako bi se izašlo u susret željama potrošača, već i kako bi se dao doprinos za smanjenje zagađenja životne sredine plastikom.

Naša definicija mikroplastike

Pošto trenutno ne postoji jedinstvena definicija mikroplastike, Schwarz grupacija, kojoj pripadaju i Lidl i Kaufland, je postavila sopstvenu definiciju: Lidl pod česticama mikroplastike podrazumeva čvrste, vidljive čestice plastike, koje su manje od pet milimetara, imaju abrazivni efekat i nisu vodorastvorljive. Dobavljači Lidla će u buduće biti u obavezi da ispoštuju zahteve u odnosu na mikroplastiku.

Trenutno uzimamo u obzir sledeće vrste plastike:

Poliamid  (PA); Polietilen (PE); Polietilen tereftalat (PET); Poliestar (PES); Poliimid (PI); Polipropilen (PP); Poliuretan (PUR)

Kod proizvodnje naše robne marke uzimamo u obzir i druge sintetičke polimere (čvrste, disperzivne, u obliku gela, rastvorene ili tečne) koji nisu biorazgradivi. Detaljne informacije o ovim vrstama plastike možete pronaći u našoj izjavi o nameri "Mikroplastika".

Svi Lidl-proizvodi se proizvode u skladu sa najvišim standardima za bezbednost proizvoda.

 

DVE VRSTE MIKROPLASTIKE

Primäres Mikroplastik
Sekundäres Mikroplastik

Više o mikroplastici

Zašto se plastika koristi u kozmetičkim proizvodima i proizvodima za negu tela?
Mikroplastika ispunjava razne funkcije u kozmetičkim proizvodima i proizvodima za negu. Na primer, u šamponu ona olakšava raščešljavanje kose. Mikroplastika takođe ubrzava upijanje kreme i losiona i poboljšava vodootpornost kod proizvoda za zaštitu od sunca. Kod sapuna mikroplastika ima funkciju zamućivača i doprinosi kremastom izgledu sapuna.

Kako možemo da izbegnemo korišćenje mikroplastike?
Umesto mikroplastike, Lidl stremi upotrebi alterantivnih, ekoloških materijala:  Tako smo, na primer, u pilingu za tuširanje zamenili čvrstu mikroplastiku na bazi polietilena (PE) i polipropilena (PP) sa česticama plovućca (perlita), a u pilinzima za pranje sa česticama bambusa (Bambusa Arundinacea Stem Powder).

Kako bismo u buduće mogli da zamenimo i tečnu mikroplastiku, u saradnji sa našim dobavljačima ispitujemo i procenjujemo alternativne materijala na faktore kao što su bezbednost proizvoda, ekološku podobnost, dejstvo i tehnološku primenjivost.

Izazov koji pretstavlja mikroplastika za životnu sredinu
Mikroplastika, koja nije biorazgradiva, u morima može da dospe do živih organizama i tako, preko lanca ishrane i do čoveka. Trenutno razne naučne studije istražuju u kojoj meri ove čestice plastike predstavljaju opasnost za čoveka i životinje.

Nesporno je da plastici nije mesto u životnoj sredini, zbog čega je Lidl posvećen da u okviru "REset Plastic" strategije smanji emisiju plastike.

KLASIFIKACIJA NAŠE STRATEGIJE O PLASTICI - REset Plastic

REset Plastic

Tema mikroplastika je deo naše strategije za plastiku "REset Plastic"
Cilj koji je Schwarz grupacija postavila sa svojom sveobuhvatnom strategijom za plastiku jeste smanjenje upotrebe plastike, kao i korišćenje plastike koja može da se reciklira, kako bi se dugoročno zatvarali ciklusi proizvodnje. Time grupacija prihvata svoju odgovornost za ekološki osvešćeno poslovanje.

Trgovinska divizija Lidla u ovom kontekstu, u okviru REset Plastic i polja delovanja REdesign zajedno sa našim dobavljačima radi na optimizaciji proizvoda i ambalaže. Primer za ovo jeste konsekventno smanjenje upotrebe mikroplastike u proizvodima naše robne marke iz polja kozmetike i nege tela.
Cilj jeste: ekološke alternative umesto mikroplastike.

Holistički koncipirana, međunarodna  REset Plastic strategija je podeljena na sledećih pet polja delovanja:
Izbegavanje - REduce 
Dizajn - REdesign 
Reciklaža - REcycle 
Uklanjanje - REmove
Inovacija i obrazovanje - REsearch

Dodatne informacije možete pronaći na www.reset-plastic.com