SMANJITE I RECIKLIRAJTE. REset plastic - Naša strategija za plastiku

Plastika ima važnu funkciju u trgovini hranom: Ona je robusna, laka i ima višestruku namenu. Plastika štiti hranu, pre svega u transportu i igra važnu ulogu u osiguranju roka trajanja i higijene. Međutim, pošto proizvodnja plastike raste a stepen reciklaže ostaje mali, plastični otpad postaje sve veći problem za ljude, životinje i životnu sredinu.  

Kao kompanija koja se bavi maloprodajom hrane svesni smo naše odgovornosti. Iz tog razloga Lidl je sebi postavio cilj da do 2025. godine smanji upotrebu plastike za 20% i da 100% ambalaže za našu robnu marku u najvećoj meri može da se reciklira. 

Ove mere su deo naše međunarodne strategije za plastiku,  REset Plastic, koja je pokrenuta 2018. godine od strane Schwarz grupacije. Zajedno sledimo viziju sa motom "Manje plastike - zatvoreni ciklusi proizvodnje".

Naši ciljevi sa plastikom

%

da do 2025. godine 100% ambalaže za naše robne marke u najvećoj meri može da se reciklira

%

20% manje plastike do 2025. godine

REset plastic - Polja aktivnosti

REset Plastic

REduce
Plastiku izbegavamo gde god je to moguće i održivo. 
Pomoću naših višekratnih mreža za voće i povrće stvaramo održivu alternativu u odnosu na plastične treger-kese. 

REdesign
Naše proizvode i ambalaže dizajniramo na način da mogu da se recikliraju i da možemo da zatvorimo cikluse proizvodnje. 
Već smo uspešno smanjili udeo plastike u brojnim pakovanjima, koja u većoj meri mogu da se recikliraju ili za čiju proizvodnju je korišćena reciklirana plastika. Naš logo na pakovanju "odgovornije pakovanje" ovo čini transparentnije za naše potrošače.

REcycle
Prikupljamo, sortiramo i recikliramo plastiku i zatvaramo životne cikluse materijala. 
Na primer, u našim skladištima odvajamo reciklažni materijal. Na taj način stare folije mogu da se recikliraju u nove kese za otpad.

REmove
Pružamo podršku pri uklanjanju otpada od plastike iz životne sredine. 
Zajedno sa našim partnerima „Project Stop“ i „One Earth – One Ocean e.V.“ pružamo doprinos oslobađanju mora i reka od plastičnog otpada. Ovaj angažman obuhvata i lokalne projekte u zemljama u kojima Lidl posluje.

REsearch
Kako bi došli do inovativnih rešenja, investiramo u istraživanja i razvoj i informišemo širu javnost o reciklaži i očuvanju resursa. 
Mi smo potpisnici "Global Commitment"-izjave fondacije Ellen MacArthur, čime naglašavamo našu posvećenost viziji globalno funkcionalne kružne ekonomije.