Ovo je više od čokolade: Lidl, kao trgovinski lanac, vrlo je zainteresovan za to da obezbedi održivost uzgoja sirovina kao što je kakao. Na taj način se može osigurati da, na primer, kakao iz Afrike, čiji uzgoj obezbeđuje sredstva za život lokalnom stanovništvu, može biti održiv dugoročno. Takođe je reč o zaštiti prašume kao važnog ekosistema. Zato je Lidl osnovao Centar za obuku malih farmera na Obali Slonovače, jednoj od najvećih zemalja za proizvodnju kakaoa na svetu - PROCACAO. Tamo se uzgajivači kakaoa obučavaju o održivoj poljoprivredi kako bi naučili kako uzgajati kakao na ekološki prihvatljiv i savremen način.

Lidlova održiva proizvodnja kakaoa

Ovo je više od čokolade: Lidl, kao trgovinski lanac, vrlo je zainteresovan za to da obezbedi održivost uzgoja sirovina kao što je kakao. Na taj način se može osigurati da, na primer, kakao iz Afrike, čiji uzgoj obezbeđuje sredstva za život lokalnom stanovništvu, može biti održiv dugoročno. Takođe je reč o zaštiti prašume kao važnog ekosistema.

Zato je Lidl osnovao Centar za obuku malih farmera na Obali Slonovače, jednoj od najvećih zemalja za proizvodnju kakaoa na svetu - PROCACAO. Tamo se uzgajivači kakaoa obučavaju o održivoj poljoprivredi kako bi naučili kako uzgajati kakao na ekološki prihvatljiv i savremen način.