Održiva nabavka kafe

Održiva nabavka kafe

Kompanija Lidl Srbija posvećena je održivoj nabavci kafe. Važan faktor ove posvećenosti jeste saradnja sa organizacijama za sertifikaciju kao što su Fairtrade, UTZ Certified, Organic i Rainforest Alliance, koje definišu i obezbeđuju poštovanje kriterijuma u pogledu zaštite životne sredine i društveno odgovornog poslovanja. Sa tim ciljem kreirali smo Izjavu o namerama u kojoj smo definisali načela nabavke sirovina i proizvoda koji sadrže sirovine koje potiču iz sertifikovanog uzgoja.

Održiva nabavka čaja

Održiva nabavka čaja

Kompanija Lidl Srbija posvećena je održivoj nabavci čaja. Kao društveno odgovornoj kompaniji veoma nam je stalo do zaštite životne sredine i dobrih uslova rada prilikom proizvodnje naših proizvoda. U tu svrhu, Lidl kao internacionalna kompanija već dugi niz godina sarađuje sa organizacijama za sertifikaciju, kao što su Fairtrade, UTZ Certified, Organic i Rainforest Alliance, koje definišu i obezbeđuju poštovanje kriterijuma u pogledu zaštite životne sredine i društveno odgovornog poslovanja. Sa tim ciljem kreirali smo Izjavu o namerama u kojoj smo definisali načela nabavke sirovina i proizvoda koji sadrže sirovine koje potiču iz sertifikovanog uzgoja.

Održiva nabavka palminog ulja

Održiva nabavka palminog ulja

Kompanija Lidl Srbija posvećena je održivoj nabavci palminog ulja. Kao društveno odgovornoj kompaniji veoma nam je stalo do zaštite životne sredine i dobrih uslova rada prilikom proizvodnje naših proizvoda. RSPO (Round Table on Sustainable Palm Oil), kao priznata organizacija, odgovorna je za definisanje pravila, procesa i zahteva za sertifikaciju održivog uzgoja palminog ulja. Saradnja sa ovom i njoj sličnim organizacijama predstavlja važan faktor naše odgovornosti. Sa tim ciljem kreirali smo Izjavu o namerama u kojoj smo definisali načela nabavke sirovina i proizvoda koji sadrže sirovine koje potiču iz sertifikovanog uzgoja.

Održiva nabavka jaja

Održiva nabavka jaja

Lidl Srbija, kao društveno odgovorna kompanija, odgovorni uzgoj i gajenje životinja postavlja kao jedan od prioriteta svog poslovanja. Naš cilj je da doprinesemo usavršavanju konvencionalnog načina držanja životinja i da ga poboljšamo. Od svojih dobavljača očekujemo odgovorno ponašanje, kako u pogledu uslova gajenja, tako i u pogledu upotrebe lekova i lečenja životinja. Izjavom o namerama koja se odnosi na održivu nabavku jaja, Lidl Srbija objavljuje svoj cilj da do kraja 2025. godine u svom asortimanu ima isključivo jaja koja potiču minimum iz podnog uzgoja. Od 2025. godine pa nadalje u proizvodima privatne robne marke, koji sadrže jaja, koristiće se samo jaja koja potiču iz podnog uzgoja.

Održiva nabavka kakaoa

Održiva nabavka kakaoa

Kompanija Lidl Srbija posvećena je održivoj proizvodnji i nabavci kakaoa. Održiva proizvodnja akcenat stavlja na načine i metode rada, koji će sa jedne strane povećati plodnost tla, a istovremeno smanjiti štetne uticaje na vodu, vazduh, tlo, klimu, biodiverzitet, kao i zdravlje čoveka. Kao potvrda ove posvećenosti kompanija Lidl Srbija obavezuje se da do kraja 2022. godine prodaje i u proizvodnji proizvoda privatne robne marke koristi isključivo kakao koji potiče iz sertifikovanog uzgoja. Detaljnije o navedenom cilju može se pročitati u priloženoj Izjavi o namerama.

Za svesnu ishranu

Svesna ishrana

Kompanija Lidl Srbija svesna je svoje odgovornosti koja proizilazi iz pozicije jednog od vodećih trgovinskih lanaca u zemlji. Zdravlje naših potrošača  nam je na prvom mestu, te smo s toga implementirali strategiju smanjenja šećera i soli, kao i upotrebu pomoćnih materija u proizvodima privatne robne marke, kao odgovor na zahteve tržišta i novih trendova. Zalažemo se, i aktivno promovišemo svesnu ishranu kako kroz navike potrošača tako i kroz asortiman naše ponude. Sve navedeno rezultovalo je objavljivanjem dole priložene Izjave o nameri u kojoj smo definisali politiku nabavke u skladu sa posvećenim unapređenjem svesne i zdrave ishrane.

Održiva nabavka cveća i biljaka

Održiva nabavka cveća i biljaka

Kao društveno odgovorna komapanija, Lidl Srbija se zalaže za bolje uslove života i rada svih zaposlenih u proizvodnom lancu, kao i za kontrolu i što racionalniji uticaj poslovanja na životnu okolinu. Dole priloženom Izjavom o namerama koja se odnosi na održivu nabavku cveća i biljaka, Lidl Srbija objavljuje svoj cilj da do kraja 2019. godine u svom asortimanu ima isključivo proizvode koji potiču iz sertifikovane proizvodnje. Neke od mera koje ćemo preduzeti i ciljevi koje želimo da ostvarimo su: 100% sertifikovano cveće i bilje prema standardima održivosti i ekološkim standardima, poštovanje standarda, transparentnost u lancu dostave, itd. Sertifikati koji su za ostvarenje ovog cilja prihvatljivi jesu GLOBALG.A.P Chain of Custody, ili sertifikat neke od organizacija priznatih od strane GLOBALG.A.P. U pogledu sociološke evaluacije prihvata se Modul GLOBALG.A.P Risk Assessment on Social Practice (GRASP), ili neka stroža sertifikacija.

Održiva nabavka ribe

Održiva nabavka ribe, ljuskara i proizvoda od ribe i ljuskara

Kompanija Lidl Srbija posvećena je održivoj nabavci ribe, ljuskara i proizvoda od ribe i ljuskara. Kao društveno odgovorna kompanija pospešujemo odgovorno ophođenje prema proizvodima od morskih plodova i ribe i zalažemo se za zaštitu i održanje svetskih vodenih ekosistema. Distanciramo se od nelegalnog, neprijavljenog ili neregulisanog ribolova, kao i od nelegalnih metoda ribolova. Sa tim ciljem podržavamo napore sertifikacionih organizacija, kao što su Marine Stewardship Council (MSC) i Aquaculture Stewardship Council (ASC). Detaljnije o navedenom cilju možete pročitati u priloženoj Izjavi o namerama.

Održiva nabavka proizvoda i ambalaže koji sadrže celulozu

Održiva nabavka proizvoda i ambalaže koji sadrže celulozu

Šume prekrivaju skoro trećinu površine naše planete i imaju višestruki značaj. One predstavljaju dom za 80 procenata poznatih vrsta životinja i biljaka koje žive izvan okeana, a takođe su i ključni faktor za očuvanje klimatskih uslova. Prema Svetskom fondu za zaštitu divljih životinja  (World Wildlife Fund), one su, osim okeana, najveći proizvođač kiseonika i skladište ugljen-dioksida - gasa sa efektom staklene bašte. Nažalost, mnogi šumski ekosistemi su ugroženi. Na svake četiri sekunde nestaje šuma veličine fudbalskog terena. U cilju očuvanja prirodnih resursa, Lidl Srbija objavljuje svoju nameru da do kraja 2025. godine u proizvodnji artikala i ambalaže privatne robne marke koristi reciklirani materijal ili nova vlakna koja su FSC ili PEFC sertifikovana.

Korporativna odgovornost u procesu nabavke.

Korporativna odgovornost u procesu nabavke

Kao jedan od najvećih svetskih trgovinskih lanaca, svesni smo svoje odgovornosti prema društvu i okolini. U saradnji sa partnerima, dobavljačima i našim potrošačima, posvećeni smo tome da poslujemo na što održiviji način. Naš cilj u nabavci jeste poštovanje i jačanje  društvenih i ekoloških standarda u celom lancu nabavke, kao i da rizike od negativnih uticaja svedemo na minimum.

Voće i povrće najboljeg kvaliteta i svežina po najpovoljnijem odnosu cene i kvaliteta. Ovo, koliko jednostavno, toliko i ambiciozno načelo, predstavlja temelj poslovanja u segmentu svežeg voća i povrća. Kako bismo zadovoljili ovaj zahtev, negujemo partnerske odnose sa našim dobavljačima, uspostavili smo efikasne logističke procese i procese obezbeđenja kvaliteta. Sve to nam danas omogućava da voće i povrće najboljeg kvaliteta i svežine donesemo sa polja u naše prodavnice.

Izjava o namerama - sveže voće i povrće

Voće i povrće najboljeg kvaliteta i svežina po najpovoljnijem odnosu cene i kvaliteta. Ovo, koliko jednostavno, toliko i ambiciozno načelo, predstavlja temelj poslovanja u segmentu svežeg voća i povrća. Kako bismo zadovoljili ovaj zahtev, negujemo partnerske odnose sa našim dobavljačima, uspostavili smo efikasne logističke procese i procese obezbeđenja kvaliteta. Sve to nam danas omogućava da voće i povrće najboljeg kvaliteta i svežine donesemo sa polja u naše prodavnice.