Izjave o namerama

Izjave o namerama

Politika nabavke - Osvešćena ishrana

Politika nabavke - Osvešćena ishrana

Kao maloprodajni trgovac hranom sa trenutno 65 otvorenih prodavnica u Srbiji svakog dana dopiremo do velikog broja potrošača i svojom paletom brojnih proizvoda doprinosimo njihovoj ishrani. S obzirom da proizvodnja namirnica sa sobom nosi negativne, kako društvene tako i ekološke uticaje, želimo da smanjimo ove efekte i da našim potrošačima ponudimo proizvode koji će im omogućiti zdraviji i održiv način života. Osvešćena ishrana ne samo da pozitivno doprinosi našem polju delovanja „Promocija zdravlja”, već pozitivno utiče i na mnoga druga polja našeg delovanja.

EKP - Kakao.jpg

Politika nabavke - Kakao

Lidl u svom asortimanu ima veliki broj proizvoda privatne robne marke koji sadrže različite udele kakaoa, kao što su npr. čokolade ili kakao puter u kozmetičkim proizvodima. Lanac snabdevanja kakaom kao sirovinom je pun rizika. Ciljanim delovanjem u lancu nabavke kakaoa, Lidl može imati pozitivan uticaj u sledećim oblastima delovanja:  „Očuvanje resursa”, „Zaštita klime”, „Poštovanje biodiverzieteta” i „Fer poslovanje”.

Politika nabavke - Sirovine

Politika nabavke - Sirovine

Sirovine su osnov našeg asortimana. Zbog toga je društveno i ekološki prihvatljiva nabavka sirovina naša odgovornost koliko i preduslov za odgovorno proizvedene proizvode. Na taj način dajemo doprinos našim strateškim fokus temama, a to su: „Očuvanje resursa”, „Zaštita klime”, „Poštovanje biodiverziteta”, i „Pravedna trgovina”.

Politika nabavke - Rodna ravnopravnost u lancu snabdevanja

Politika nabavke - Rodna ravnopravnost u lancu snabdevanja

Poštovanje ljudskih prava znači i osiguravanje pravednih mogućnosti zapošljavanja za ljude u našim lancima nabavke. Pitanje jednakosti je, dakle, fokus naše strategije ljudskih prava u nabavci. Konkretno, to znači da ženama u našim lancima snabdevanja obezbedimo jednak pristup poslu i poštenoj plati, kao i da ih zaštitimo od diskriminacije i nasilja. Više o Lidlovoj posvećenosti zaštiti i podršci žena i devojčica u našoj politici nabavke Rodna ravnopravnost 

Politika nabavke - Lanci snabdevanja bez krčenja šuma

Mnogobrojni proizvodi vlastitih marki u našem asortimanu sadrže sirovine čija proizvodnja može da dovede do krčenja šuma, a time i do ugrožavanja značajnih ekosistema. Zbog toga u Lidl sektoru za nabavku nastojimo da lanac snabdevanja sirovinama za naše proizvode kreiramo u duhu društvene i ekološke odgovornosti. Zahvaljujući strukturisanom poslovanju u pogledu krčenja šuma i njihovih prenamena, kompanija Lidl može da pruži doprinos strateškim fokusnim temama „Zaštita klime“, „Očuvanje resursa“, „Očuvanje biodiverziteta“ i „Fer poslovanje“.

Politika nabavke - Ljudska prava u lancu snabdevanja

Politika nabavke - Ljudska prava u lancu snabdevanja

Za Lidl, održivo delovanje je jedan od centralnih strateških ciljeva za uspešnu budućnost. Preuzimamo odgovornost gde god naši postupci utiču na društvo i životnu sredinu. Odgovorno ponašanje je naš način da svakog dana iznova ispunjavamo naše obećanje o kvalitetu i na taj način pozicioniramo našu kompaniju bezbedno za budućnost. Kompanije igraju centralnu ulogu u zaštiti ljudskih prava. Za njih je važno da poštuju ljudska prava u celom svom poslovanju, bez obzira na državni okvir, i da uspostave sisteme koji rade na njihovom poštovanju. U Lidlu se brinemo da se naše obaveze provere ljudskih prava poštuju duž celog našeg lanca vrednosti. Jer znamo: zajednički smo odgovorni da se obezbede standardi rada i humani uslovi. Više o Lidlovoj posvećenosti zaštiti i promociji ljudskih prava pročitajte ovde:

Izjava o namerama - Odgovorna upotreba vode

Izjava o namerama - Odgovorna upotreba vode

Održivija upotreba vode za Lidl ne predstavlja pitanje budućnosti, već suštinsko pitanje sadašnjosti. Primenom različitih mera doprinosimo zaštiti resursa slatke vode, smanjujemo potrošnju i redukujemo zagađenje u čitavom lancu nabavke. U predstavljenoj politici odgovornog korišćenja vode definisan je način postupanja sa slatkom vodom u proizvodnji i preradi naših prehrambenih proizvoda, voća i povrća, biljaka i cveća i neprehrambenih proizvoda.

Održiva nabavka kafe

Izjava o namerama - Održiva nabavka kafe

Kompanija Lidl Srbija posvećena je održivoj nabavci kafe. Važan faktor ove posvećenosti jeste saradnja sa organizacijama za sertifikaciju kao što su Fairtrade, UTZ Certified, Organic i Rainforest Alliance, koje definišu i obezbeđuju poštovanje kriterijuma u pogledu zaštite životne sredine i društveno odgovornog poslovanja. Sa tim ciljem kreirali smo Izjavu o namerama u kojoj smo definisali načela nabavke sirovina i proizvoda koji sadrže sirovine koje potiču iz sertifikovanog uzgoja.

Održiva nabavka čaja

Izjava o namerama - Održiva nabavka čaja

Kompanija Lidl Srbija posvećena je održivoj nabavci čaja. Kao društveno odgovornoj kompaniji veoma nam je stalo do zaštite životne sredine i dobrih uslova rada prilikom proizvodnje naših proizvoda. U tu svrhu, Lidl kao internacionalna kompanija već dugi niz godina sarađuje sa organizacijama za sertifikaciju, kao što su Fairtrade, UTZ Certified, Organic i Rainforest Alliance, koje definišu i obezbeđuju poštovanje kriterijuma u pogledu zaštite životne sredine i društveno odgovornog poslovanja. Sa tim ciljem kreirali smo Izjavu o namerama u kojoj smo definisali načela nabavke sirovina i proizvoda koji sadrže sirovine koje potiču iz sertifikovanog uzgoja.

Održiva nabavka palminog ulja

Izjava o namerama - Održiva nabavka palminog ulja

Kompanija Lidl Srbija posvećena je održivoj nabavci palminog ulja. Kao društveno odgovornoj kompaniji veoma nam je stalo do zaštite životne sredine i dobrih uslova rada prilikom proizvodnje naših proizvoda. RSPO (Round Table on Sustainable Palm Oil), kao priznata organizacija, odgovorna je za definisanje pravila, procesa i zahteva za sertifikaciju održivog uzgoja palminog ulja. Saradnja sa ovom i njoj sličnim organizacijama predstavlja važan faktor naše odgovornosti. Sa tim ciljem kreirali smo Izjavu o namerama u kojoj smo definisali načela nabavke sirovina i proizvoda koji sadrže sirovine koje potiču iz sertifikovanog uzgoja.

Održiva nabavka jaja

Izjava o namerama - Održiva nabavka jaja

Lidl Srbija, kao društveno odgovorna kompanija, odgovorni uzgoj i gajenje životinja postavlja kao jedan od prioriteta svog poslovanja. Naš cilj je da doprinesemo usavršavanju konvencionalnog načina držanja životinja i da ga poboljšamo. Od svojih dobavljača očekujemo odgovorno ponašanje, kako u pogledu uslova gajenja, tako i u pogledu upotrebe lekova i lečenja životinja. Izjavom o namerama koja se odnosi na održivu nabavku jaja, Lidl Srbija objavljuje svoj cilj da do kraja 2025. godine u svom asortimanu ima isključivo jaja koja potiču minimum iz podnog uzgoja. Od 2025. godine pa nadalje u proizvodima privatne robne marke, koji sadrže jaja, koristiće se samo jaja koja potiču iz podnog uzgoja.

Održiva nabavka kakaoa

Održiva nabavka kakaoa

Kompanija Lidl Srbija posvećena je održivoj proizvodnji i nabavci kakaoa. Održiva proizvodnja akcenat stavlja na načine i metode rada, koji će sa jedne strane povećati plodnost tla, a istovremeno smanjiti štetne uticaje na vodu, vazduh, tlo, klimu, biodiverzitet, kao i zdravlje čoveka. Kao potvrda ove posvećenosti kompanija Lidl Srbija obavezuje se da do kraja 2022. godine prodaje i u proizvodnji proizvoda privatne robne marke koristi isključivo kakao koji potiče iz sertifikovanog uzgoja. Detaljnije o navedenom cilju može se pročitati u priloženoj Izjavi o namerama.

Za svesnu ishranu

Izjava o namerama - Za svesnu ishranu

Kompanija Lidl Srbija svesna je svoje odgovornosti koja proizilazi iz pozicije jednog od vodećih trgovinskih lanaca u zemlji. Zdravlje naših potrošača  nam je na prvom mestu, te smo s toga implementirali strategiju smanjenja šećera i soli, kao i upotrebu pomoćnih materija u proizvodima privatne robne marke, kao odgovor na zahteve tržišta i novih trendova. Zalažemo se, i aktivno promovišemo svesnu ishranu kako kroz navike potrošača tako i kroz asortiman naše ponude. Sve navedeno rezultovalo je objavljivanjem dole priložene Izjave o nameri u kojoj smo definisali politiku nabavke u skladu sa posvećenim unapređenjem svesne i zdrave ishrane.

Održiva nabavka cveća i biljaka

Izjava o namerama - Održiva nabavka cveća i biljaka

Kao društveno odgovorna komapanija, Lidl Srbija se zalaže za bolje uslove života i rada svih zaposlenih u proizvodnom lancu, kao i za kontrolu i što racionalniji uticaj poslovanja na životnu okolinu. Dole priloženom Izjavom o namerama koja se odnosi na održivu nabavku cveća i biljaka, Lidl Srbija objavljuje svoj cilj da do kraja 2019. godine u svom asortimanu ima isključivo proizvode koji potiču iz sertifikovane proizvodnje. Neke od mera koje ćemo preduzeti i ciljevi koje želimo da ostvarimo su: 100% sertifikovano cveće i bilje prema standardima održivosti i ekološkim standardima, poštovanje standarda, transparentnost u lancu dostave, itd. Sertifikati koji su za ostvarenje ovog cilja prihvatljivi jesu GLOBALG.A.P Chain of Custody, ili sertifikat neke od organizacija priznatih od strane GLOBALG.A.P. U pogledu sociološke evaluacije prihvata se Modul GLOBALG.A.P Risk Assessment on Social Practice (GRASP), ili neka stroža sertifikacija.

Održiva nabavka ribe

Izjava o namerama - Održiva nabavka ribe, ljuskara i proizvoda od ribe i ljuskara

Kompanija Lidl Srbija posvećena je održivoj nabavci ribe, ljuskara i proizvoda od ribe i ljuskara. Kao društveno odgovorna kompanija pospešujemo odgovorno ophođenje prema proizvodima od morskih plodova i ribe i zalažemo se za zaštitu i održanje svetskih vodenih ekosistema. Distanciramo se od nelegalnog, neprijavljenog ili neregulisanog ribolova, kao i od nelegalnih metoda ribolova. Sa tim ciljem podržavamo napore sertifikacionih organizacija, kao što su Marine Stewardship Council (MSC) i Aquaculture Stewardship Council (ASC). Detaljnije o navedenom cilju možete pročitati u priloženoj Izjavi o namerama.

Održiva nabavka proizvoda i ambalaže koji sadrže celulozu

Izjava o namerama - Održiva nabavka proizvoda i ambalaže koji sadrže celulozu

Šume prekrivaju skoro trećinu površine naše planete i imaju višestruki značaj. One predstavljaju dom za 80 procenata poznatih vrsta životinja i biljaka koje žive izvan okeana, a takođe su i ključni faktor za očuvanje klimatskih uslova. Prema Svetskom fondu za zaštitu divljih životinja  (World Wildlife Fund), one su, osim okeana, najveći proizvođač kiseonika i skladište ugljen-dioksida - gasa sa efektom staklene bašte. Nažalost, mnogi šumski ekosistemi su ugroženi. Na svake četiri sekunde nestaje šuma veličine fudbalskog terena. U cilju očuvanja prirodnih resursa, Lidl Srbija objavljuje svoju nameru da do kraja 2025. godine u proizvodnji artikala i ambalaže privatne robne marke koristi reciklirani materijal ili nova vlakna koja su FSC ili PEFC sertifikovana.

Korporativna odgovornost u procesu nabavke.

Korporativna odgovornost u procesu nabavke

Kao jedan od najvećih svetskih trgovinskih lanaca, svesni smo svoje odgovornosti prema društvu i okolini. U saradnji sa partnerima, dobavljačima i našim potrošačima, posvećeni smo tome da poslujemo na što održiviji način. Naš cilj u nabavci jeste poštovanje i jačanje  društvenih i ekoloških standarda u celom lancu nabavke, kao i da rizike od negativnih uticaja svedemo na minimum.

Voće i povrće najboljeg kvaliteta i svežina po najpovoljnijem odnosu cene i kvaliteta. Ovo, koliko jednostavno, toliko i ambiciozno načelo, predstavlja temelj poslovanja u segmentu svežeg voća i povrća. Kako bismo zadovoljili ovaj zahtev, negujemo partnerske odnose sa našim dobavljačima, uspostavili smo efikasne logističke procese i procese obezbeđenja kvaliteta. Sve to nam danas omogućava da voće i povrće najboljeg kvaliteta i svežine donesemo sa polja u naše prodavnice.

Izjava o namerama - Sveže voće i povrće

Voće i povrće najboljeg kvaliteta i svežina po najpovoljnijem odnosu cene i kvaliteta. Ovo, koliko jednostavno, toliko i ambiciozno načelo, predstavlja temelj poslovanja u segmentu svežeg voća i povrća. Kako bismo zadovoljili ovaj zahtev, negujemo partnerske odnose sa našim dobavljačima, uspostavili smo efikasne logističke procese i procese obezbeđenja kvaliteta. Sve to nam danas omogućava da voće i povrće najboljeg kvaliteta i svežine donesemo sa polja u naše prodavnice.

Lidl kao internacionalna kompanja, uključujući i Lidl Srbiju, je posvećena redukciji mikroplastike u proizvodima privatne robne marke iz grupe kozmetike i sredstava za ličnu higijenu. Čvrsta mikroplastika na bazi polietilena (PE), polipropilena (PP), polietilen tereftalata (PET), polivinil hlorida (PVC), poliamida (PA), polistirena (PS) i poliuretana (PU) većim delom nije prisutna u recepturama Lidlovih kozmetičkih proizvoda. U saradnji sa našim dobavljačima razmišljamo korak dalje i trudimo se da pronađemo odgovarajuću zamenu za tzv. druge sintetičke polimere kao što su npr. polimetil metakrilat (PMMA) i politetrafluoroetilen (PTFE). Kako bi Lidlovi kupci na prvi pogled mogli da prepoznaju koji su proizvodi bez mikroplastike prema formuli, Lidl za proizvode iz grupe kozmetika i sredstva za ličnu higijenu uvodi pečat „receptura bez mikroplastike“.

Izjava o namerama - Mikroplastika

Lidl kao internacionalna kompanja, uključujući i Lidl Srbiju, je posvećena redukciji mikroplastike u proizvodima privatne robne marke iz grupe kozmetike i sredstava za ličnu higijenu. Čvrsta mikroplastika na bazi polietilena (PE), polipropilena (PP), polietilen tereftalata (PET), polivinil hlorida (PVC), poliamida (PA), polistirena (PS) i poliuretana (PU) većim delom nije prisutna u recepturama Lidlovih kozmetičkih proizvoda. U saradnji sa našim dobavljačima razmišljamo korak dalje i trudimo se da pronađemo odgovarajuću zamenu za tzv. druge sintetičke polimere kao što su npr. polimetil metakrilat (PMMA) i politetrafluoroetilen (PTFE). Kako bi Lidlovi kupci na prvi pogled mogli da prepoznaju koji su proizvodi bez mikroplastike prema formuli, Lidl za proizvode iz grupe kozmetika i sredstva za ličnu higijenu uvodi pečat „receptura bez mikroplastike“.