Svakog dana milioni ljudi na celom svetu rade na proizvodnji hrane i robe široke potrošnje, koja se prodaje u brojnim trgovinskim lancima kao što je Lidl.

Pored države, i kompanije imaju odgovornost da u svom globalnom lancu snabdevanja preduzmu sve mere za striktno poštovanje ljudskih prava i da isto osiguraju i u svojim neposrednim poslovnim odnosima. Zajedno sa svojim poslovnim partnerima, Lidl se zalaže za poštovanje ljudskih prava u čitavom lancu stvaranja vrednosti.

Poštovanje i zaštita tih temeljnih prava predstavlja deo naše korporativne odgovornosti. Kao orijentaciju koristimo načela međunarodno priznatih konvencija, kao što su Univerzalna deklaracija Ujedinjenih nacija o ljudskim pravima, Vodeći principi Ujedinjenih nacija za poslovanje i ljudska prava i Osnovna načela i prava na radu Međunarodne organizacije rada (ILO).

Verujemo da fer odnos prema drugima predstavlja osnov za naš poslovni uspeh. Zbog toga, odgovornost za čoveka i društvo predstavlja čvrst, sastavni deo načela kompanije Lidl.

Kao deo Schwarz Grupe Lidl Srbija se obavezuje na poštovanje ljudskih prava. Izjavu koja važi za celu Schwarz Grupu možete da pronađete ovde.